اعضای SMJE در تحصن آزادی: بدون رهبر زندگی میسر نیست

اعضای SMJE در محلی که شورای اروپا و کمیته‌ی منع شکنجه واقع شده است، ۶۱۴مین‌ هفته‌ی تحصن آزادی را برعهده گرفته و گفتند: «تا زمان‌آزادی جسمانی رهبرمان به مبارزه ادامه می‌دهیم‌، زیرا بدون رهبر زندگی میسر نیست.»

با پیشگامی ابتکار عمل آزادی برای عبدالله اوجالان، «تحصن آزادی» از ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲ به منظور تضمین آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پایان دادن به انزوا در شهر استراسبورگ برگزار می‌شود، در ۶۱۴مین هفته ادامه دارد.

 این تحصن که هر هفته توسط گروهی از یک کشور اروپایی متفاوت برگزار می‌شود، در این هفته ۵ تن از نمایندگان سازماندهی مجلس زنان ایزدی (SMJE) از کشور آلمان این تحصن را بر عهده گرفتند.

نوری آلکیش سخنگوی این گروه در شخصیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مقاومت کنندگان زندان‌ها درود فرستاد و یادآوری کرد که دیروز در ترکیه و باکور کوردستان انتخاباتی تاریخی برگزار شده است و گفت: «بر مبنای فلسفه‌ی رهبر آپو به اراده‌ی خلق کورد درود می‌فرستیم و برای تمامی رفقای منتخب آرزوی موفقیت داریم.»

نوری آلکیش اعلام کرد که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان این‌جا حضور دارند و گفت: «رهبر ما ۲۵ سال است که تحت انزوای شدیدی زندانی است. این طبیعی نیست، ما وی را به عنوان یک شخص نمی‌بینیم. فلسفه و ایدئولوژی و اراده‌ی زنان آزاد است، مبنای فلسفه‌ی ‘ژن، ژیان، آزادی’ است که تمامی زنان جهان آن را از آن خود می‌دانند. با این هدف به عنوان مجلس زنان ایزدی این را وظیفه‌ی خود قرار داده‌ایم، در این میدان برای آزادی رهبرمان فریاد می‌زنیم ‌و می‌گوییم، بدون رهبر زندگی میسر نیست، ژن، ژیان، آزادی.»