FCDK KAWA در برابر حملات اشغالگرانه همه را به میدان‌ها فراخواند

فدراسیون جوامع دموکراتیک کوردستان کاوا (FCDK-KAWA) با بیان اینکه مردم کورد و دوستانشان باید صدای خود را علیه دولت اشغالگر ترکیه که به کوردستان حمله همه‌جانبه کرده است بلند کنند، آنها را به خیابان‌ها فراخواند.

حملات اشغالگری

فدراسیون جوامع دموکراتیک کوردستان کاوا در رابطه با حمله نسل‌کشی دولت ترکیه به باشور کوردستان با حمایت حزب دموکرات کوردستان (پ‌دک) و عراق بیانیه‌ای کتبی صادر کرد و از مردم کورد و دوستانشان خواست تا بسیج شوند. اظهارات و فراخوان‌های زیر در بیانیه گنجانده شده است:

«مردم ما در اروپا و دوستان کوردستان باید صدای خود را بلند کنند تا دولت اشغالگر ترکیه که حمله همه‌جانبه به کوردستان را آغاز کرده است، فورا به اعمالش پایان دهد. ما به عنوان فدراسیون جوامع دموکراتیک کوردستان کاوا (FCDK/KAWA) از مردم و دوستانشان می‌خواهیم که از حقوق اعتراضی دموکراتیک خود استفاده کنند و درهر جایی که هستند به خیابان‌ها بیایند. ما در امتداد فراخوان امروز کنگره جوامع دموکراتیک کوردستان در اروپا (ک‌ج‌دک-اروپا) برای بسیج مردم خود در برابر حملات اشغالگری و نسل‌کشی ترکیه به شنگال و مناطق گریلایی در باشور کوردستان و انجام کنش‌های اعتراضی در همه جا شرکت می‌کنیم.

این واقعیت که مردم کورد تحت اشغالگری همه‌جانبه رژیم فاشیست اردوغان با حمایت کشورهای منطقه و همدستان محلی قرار دارند، لحظه‌ای نباید فراموش شود.

ارتش فاشیست ترکیه می‌خواهد با بمباران شهرک‌های منطقه از هوا و زمین، فضاهای زندگی مردم ما را نابود کند تا باشور کوردستان را خالی از سکنه کند. از این طریق قصد دارد گریلاهای آزادی کوردستان را از مردم جدا کند و تحت هجوم همه‌جانبه قرار دهد. این حملات که با حمایت کامل پ‌دک انجام می‌شود، دستاوردها و آزادی مردم کورد را هدف قرار می‌دهد. دولت ترکیه می‌خواهد مانند عفرین باشور و شنگال را اشغال و ضمیمه و نسل‌کشی کند. خانواده بارزانی و پ‌دک تحت کنترل آن دروازه‌های باشور را به روی ارتش اشغالگر ترکیه باز کردند و کنترل را به طور کامل به ارتش ترکیه واگذار کردند. دولت عراق نیز به جای اتخاذ موضع مخالف، در طرح‌های اشغالگری ترکیه شرکت کرد. برای دفع این حملات و برای اینکه مردم کورد در شرایط آزاد زندگی کنند، همه مردم میهن‌دوست ما باید از خطر آگاه باشند و با صیانت آشکار و قوی مقاومت کنند. تنها از این طریق می‌توان حملات اشغالگری و نسل‌کشی را دفع و از سرزمین‌های‌مان محافظت کنیم.»