تصویر

ف‌ج‌د‌ک-کاوا نشست میان مدت خود را برگزار کرد

فدراسیون ف‌ج‌د‌ک-کاوا ششمین نشست میان مدت خود را در دارمشتات آلمان برگزار کرد.

نشست ف‌ج‌د‌ک-کاوا

نشست ف‌ج‌د‌ک-کاوا با یک دقیقه احترام به یاد شهدای راه آزادی کوردستان آغاز شد. در ابتدای جلسه، دیوان انتخاب شد.

سپس سیاستمدار عصمت کَم سخنرانی کرد و روندهای سیاسی اخیر، نقش و اهمیت مجامع مردمی دموکراتیک را ارزیابی کرد.

در این گفتگوها از حملات اشغالگرانه به کوردستان، انزوای شدید تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حملات در اروپا صحبت شد و خاطرنشان شد که مبارزات باید تشدید شود.

نمایندگان پ‌ی‌د، ت‌ژ‌ک‌ا، ج‌ی‌ک و کوماو و نمایندگان روژهلات نیز در این نشست حضور داشتند. مدیریت جدید متشکل از ۱۱ نفر انتخاب شد. در پایان انتخابات، مهمت چوپان و کریمه بارچین به عنوان رئیس مشترک انتخاب شدند.

این نشست با شعارهای «زنده باد رهبر آپو» ، «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» و «ژن ژیان آزادی» به پایان رسید.