فرمانده ی.پ.ژ در بارسلونا با نمایندگان کاتالونیا دیدار کرد

سوزدار دریک، عضو فرماندهی کل ی.پ.ژ در بارسلونای پایتخت کاتالونیا با رئیس مجلس و نمایندگان بسیاری از احزاب سیاسی کاتالونیا دیدار کرد.

سوزدار دریک عضو فرماندهی کل واحدهای مدافع زنان (ی.پ.ژ) با دعوت مجلس کاتالونیا، به بارسلونا رفت.
طبق اعلام مرکز مطبوعات ی.پ.ژ، دریک با آلبا ورگیس بوش رئیس مجلس کاتالونیا، کارولس ریرا نمایندەی احزاب اتحاد خلق و نمایندە حزب چپ کاتالونیا دیدار کرده است.
در این نشستها به مسائل مرتبط با امنیت شمال و شرق سوریه، خطرات داعش و مبارزه علیه این تهدیدات، اوضاع کمپ هول و حملات دولت ترکیه به این مناطق پرداخته شد.
تلاشهای زنان در زمینەی نظامی و سیاسی و اجتماعی در روژآوای کوردستان یکی از مباحث این نشستها بود.
سوزدار دریک به برنامەی تلویزیون کاتالونیا دعوت گردید و او به سوالات روزنامەنگار مونیکا تریباس و حدود ۴٠ نفر از حضار جواب داد.
او به یک نمایشگاه کتاب در شهر بارسلونا نیز سر زد و در این برنامه کتاب دلارام دریک درباره مبارزات زنان کورد به حضار معرفی گردید.
این دیدارها ادامه دارد.