گرامی‌ داشت یاد گریلا آزاد شَرگَش

برای گریلای ه‌پ‌گ آزاد شرگش ‌(‌توماس جوهان سپیس) مورخ ۱۶ ژوئن مراسم گرامی داشتی در نورنبرگ برگزار خواهد شد.

برای یاد بود گریلای نیروهای مدافع خلق ‌(ه‌پ‌گ) آزاد شرگش ‌( توماس جوهان سپیس) که مروخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳ در کوهستان‌های آزاد در جنگ علیه ارتش اشغالگر ترکیه شهید شده بود، مراسم گرامی داشتی برگزار خواهد شد.

این مراسم یادبود مورخ ۱۶ ژوئن در شهر نورنبرگ آلمان برگزار خواهد شد.

زمان و مکان مراسم‌:

زمان‌: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴

ساعت‌: ۱۳‌‌‌‌‌‌:۰۰

مکان‌‌: Z-Bau, Frankenstrasse 200, Nurnberg