پشتیبانی از مقاومت مخمور در شهر بیلفلد آلمان

در شهر بیلفلد آلمان برای حمایت از ساکنین کمپ پناهندگان شهید رستم جودی مخمور که ارتش عراق درصدد محاصره آنست؛ یک تجمع برگزار شد.

عصر دیروز با فراخوان مرکز جامعه دموکراتیک کوردستان در شهر بیلفلد، یک تجمع برای محکومیت تلاش‌های ارتش عراق جهت محاصره کمپ شهید رستم جودی مخمور برگزار گردید.

در این تجمع از ارتش عراق خواسته شد تا هرچه زودتر عقب‌نشینی کند.

سرزاد شنگالی با قرائت اعلامیه‌ای گفت: موضع حکومت عراق غیرقابل قبول است. باید عقب‌نشینی کند. همچنین از سازمان ملل می‌خواهیم تا به وظایفش در این زمینه عمل کند؛ زیرا این کمپ پناهندگان زیر نظر خود سازمان ملل است.