ارائه درخواست دیدار با رهبر خلق کورد

وکلای دفتر حقوقی سده برای ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به دادستانی عمومی بورسا و ریاست زندان امرالی مراجعه کردند.

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با مراجعه به دفتر دادستانی عمومی بورسا و اداره زندان امرالی درخواست ملاقات با موکل خود کردند. این درخواست‌ها توسط وکلا سوزان آکیپا، ابراهیم بیلمز، عمران اَمَکچی و چنگیز یورَکلی ارائه شده است.

وکلا همچنین درخواست ملاقات برای سایر زندانیان در امرالی، عمر حایری کونار، هامیلی یلدیریم و ویسی آکتاش را ارائه کردند.

تقریبا ۴ سال است که از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اطلاعی دریافت نمی‌شود.