فد-کورد فراخوانی علیه خیانت منتشر کرد

فد-کورد اعلام کرد، خانواده بارزانی از نمایندگی اتحاد ملی کوردها نگران است. همزمان از خلق کورد درخواست نمود، تا علیه نسل‌کشی و خیانت موضع‌گیری کنند.

فدراسیون کوردستانیان آزاد در شرق آلمان(فد-کورد) در رابطه با حمله به نمایندگی باشور کوردستان کنگره ملی کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه همکاری‌های حزب دموکرات کوردستان با دولت ترکیه محکوم شده و در آن آمده است: " این تفکر و ذهنیت، اتحاد ملی خلق کورد را محقق نمی‌کند. در خاک باشور کوردستان که حتی حق زندگی به دیپلمات‌های کورد داده نمی‌شود."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: " مسئولیت حمله مسلحانه در هولیر به دفتر کنگره ملی کوردستان، خانواده بارزانی است که تاکنون در این رابطه هیچ اظهار نظری نکرده و بیانیه‌ای منتشر نکرده اند. "

در ادامه این بیانیه آمده است :" خانواده بارزانی به اندازه دولت ترکیه و به همان صورت از وجود نمایندگی اتحاد ملی کوردها و وجود کنگره ملی کوردستان نگران هستند، به همین دلیل در صد ساله دوم پیمان لوزان سیاست‌های انکار، نابودی، نسل‌کشی علیه خلق اجرا می‌شود. همراه با افزایش حملات، همکاری‌های خانواده بارزانی نیز افزایش می‌یابد."

در پایان این بیانیه آمده است: "در این چهارچوب از خلق میهن دوست خود می‌خواهیم، تا علیه نسل‌کشی، خیانت و همکاری موضع‌گیری کنند و صدای خود را بلند نمایند."