'روزی خورشید طلوع خواهد کرد'

مطلب احمدیان: «راه دمکراتیزاسیون، صلح و آزادی از امرالی سرچشمه می‌گیرد و اگر بخواهیم صلح و آشتی را در خاورمیانه به ارمغان بیاوریم فقط با آزادی جسمانی رهبر آپو امکان‌پذیر است.»

زندانی سیاسی مطلب احمدیان که در بند چهار زندان اوین محبوس است و وضعیت سلامتی‌اش همچنان خراب است، در سالگرد توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و کمپین «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» که ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ توسط دوستان کورد در اقصی نقاط جهان راه‌اندازی شد نامه‌ای منتشر کرد. احمدی که در نامه‌اش با عنوان «روزی خورشید طلوع خواهد کرد» به محکومیت توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه پرداخته است در مورد کمپین آزادی نیز از همه خواسته که به این کمپین بپیوندند.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

«راه دمکراتیزاسیون، صلح و آزادی از امرالی سرچشمه می‌گیرد و اگر بخواهیم صلح و آشتی را در خاورمیانه به ارمغان بیاوریم فقط با آزادی جسمانی رهبر آپو امکان‌پذیر است.

پانزده فوریه تلخ‌ترین روز برای ملت کورد و ملت‌های تحت ستم است. دستگیری رهبر آپو خنثی کردن رهبری و دور کردن ایشان از ملت کورد بود، البته اگر چه این توطئه انجام گرفت اما نتوانست رهبر آپو را از ملت کورد و ملت‌های تحت ستم دور کنند بلکه تفکر و اندیشه ایشان از مرزهای کوردستان گذر نمودە و در تمام جهان شعارها و فلسفه رهبری را فریاد می‌زنند. تفکر ایشان به یک آلترناتیو برای آزادی تبدیل گشتە است.

امروزه ما می‌بینیم که پژواک شعارهای ایشان در تمام کره خاکی شنیده می‌شود، این به معنای آن است که توطئه از همان آغاز شکست خورده است و باعث شرمساری دول و سازمان‌های دخیل در این توطئه بین‌المللی بودە است.

امروز ما می‌گوییم راه دمکراتیزاسیون، صلح و آزادی از امرالی سرچشمه میگیرد و اگر بخواهیم صلح و آشتی را در خاورمیانه به ارمغان بیاوریم فقط با آزادی جسمانی رهبر آپو امکان‌پذیر است. چون رفع انزوای رهبری که افکارش نویدبخش آزادی، صلح و آشتی تمامی ملت‌های تحت ستم است.

من به شخصه تمام نیرو و اراده خود را از رهبر آپو میگیرم چون وقتی هر فرد با افکار و دیدگاه ایشان آشنا می‌شود به ذهنی آزاد و صلح طلب می‌رسد. با این اوصاف من با اندیشیدن در تفکر ایشان و انزوای ایشان، با قدم‌های محکم‌تر و با ارادەای مصمم‌تر و توصیف ناپذیر به راه خود ادامه میدهم، پس نتیجه میگیرم که تفکر رهبری نه اینکه سرانجامش جامعەایی آزاد و دمکراتیک است، بلکه باعث ارادەایی قوی‌تر برای پیشبرد اهدافمان در زندگی میشود.

در آخر ضمن محکوم کردن این توطئه بین‌المللی، از تمامی شخصیت‌های آزادیخواه، ملت کورد و تمام ملت‌های ستمدیدە و سازمان‌های حقوق بشر دعوت می‌نماییم به کارزار آزادی برای رهبر اوجالان بپیوندند، چون یقینا، فقط با آزادی ایشان است که صلح و آشتی به منطقه بازخواهد گشت.

روزی کبوترانمان آزاد پرواز خواهند کرد حتی اگر...

زندانی سیاسی مطلب احمدیان

۲۲ بهمن ۱۴۰۲ زندان اوین»