صالحه آیدنیز: این راهپیمایی از قبل به هدف خود رسیده است

صالحه آیدنیز نماینده دم پارتی به حضور مردم در راهپیمایی آزادی اشاره کرد و گفت: «به همین دلیل این راهپیمایی از قبل به هدف خود رسیده است و مردم ما به این امر ایمان دارند.»

راهپیمایی بزرگ آزادی که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از اول فوریه در وان و قرس آغاز شده است، دهمین روز خود را سپری می‌کند. راهپیمایان در هر شهری با کف زدن، هلهله و شعارها مورد استقبال قرار می‌گیرند. این راهپیمایی با وجود محاصره و فشار پلیس با شور و شوق فراوان ادامه دارد. صالحه آیدنیز، نماینده دم پارتی که در شاخه وان راهپیمایی حضور دارد، در مورد این راهپیمایی صحبت کرد.

آدرس راه حل مسئله کورد امرالی است

صالحه آیدنیز تنها آدرس راه حل دموکراتیک مسئله کوردها را امرالی اعلام کرد و یادآور شد، راهپیمایی را از اول فوریه برای پایان دادن به انزوا در امرالی و دستیابی به آزادی جسمانی عبدالله اوجالان آغاز کردند. آیدنیز گفت: «این راهپیمایی به گونه‌ای نیست که برخی خود بدون برنامه راهپیمایی را آغاز کرده‌اند، بلکه اکنون ده‌ها زندانی در زندان‌ها اعتصاب غذا کرده‌اند، مادران در تحصن عدالت هستند، راهپیمایی‌ها در چهار بخش کوردستان و در اروپا انجام می‌شود. یعنی خلق کورد و دوستانشان در مقابل انزوا ایستاده‌اند، امروز در بسیاری از نقاط جهان همه کسانی که فلسفه، ایدئولوژی، چشم‌انداز راه حل و باور آقای عبدالله اوجالان را برای صلح مهم می‌دانند، برای آزادی جسمانی آقای اوجالان دست به اقداماتی می‌زنند. راهپیمایی ما نیز در همین چارچوب است.»

خلق ما از ته دل از راهپیمایی صیانت می‌کنند

آیدنیز گفت که در اول فوریه در وان و قرس راهپیمایی را آغاز کردند و همه جا با شور و شوق زیادی از آنها استقبال می‌شود. آیدنیز توضیح داد که آنها در مناطق، روستاها و محله‌ها راهپیمایی می‌کنند و گفت: «همه جا مردم با امید فراوان از ما استقبال می‌کنند. ما پس از این استقبال به راهپیمایی خود ادامه می‌دهیم. همه جا از قبور افراد شناخته شده و مکان‌های تاریخی بازدید کرده و صحبت می‌کنیم. مردمی که با آنها ملاقات می‌کنیم می‌گویند که راهپیمایی را دنبال می‌کنند و از این بابت خوشحال هستند. ما می‌فهمیم که مردم ما منتظر این بودند، یعنی منتظر یک قدم بودند. ما نیز به فعالیت‌ها و راهپیمایی خود علیه انزوا یک قدم برداشتیم. مردم با تمام وجود از این راهپیمایی و فعالیت‌های ضد انزوا حمایت می‌کنند.»

هدایایی برای رساندن به امرالی به ما داده می‌شود

آیدنیز ادامه داد: «مردم جوراب‌ها و دستکش‌هایی را که خود درست کرده‌اند، بچه‌ها اسباب‌بازی‌هایشان و برخی نیز از وسایل مخصوص خود، هدایایی به ما می‌دهند تا به امرالی ببریم. به همین دلیل است که راهپیمایی ما قبلاً به هدف خود رسیده است. آقای اوجالان برای مسئله کوردها، یک چشم انداز راه حل ایجاد کرده است. واقعیتی در نظام وجود دارد که امروز به بحران و هرج و مرج تبدیل شده است. این نظام به معنای نسل‌کشی، جنگ و سیاست نابودی است، اما دیدگاهی که آقای اوجالان مطرح کرده است، برای مردم، زنان، اعتقادات و جوانان، یک سیستم اداره و زندگی مشترک است، روژاوا آخرین نمونه آن است. راه حل همه بحران‌ها تحقق آزادی جسمانی آقای عبدالله اوجالان و دیدار با اوست، مردم ما به این اعتقاد دارند. پس این راهپیمایی به هدف خود می‌رسد و اجتماعی می‌شود.»