تَو-چاند اروپا: با تمامی نیرو علیه اشغال‌گران و خائنین می‌ایستیم

تَو-چاند اروپا، در رابطه با نسل‌کشی‌های دولت ترکیه گفت: “علیه اشغال‌گر و خائنین هم صدا می‌شویم و اتحاد ملی را ایجاد می‌کنیم”.

در اطلاعیه‌ی مکتوب، تَو-چاند اروپا، گفت: “حملات دولت ترکیه به هر چهار بخش کوردستان ادامه دارد. از باکور کوردستان تا شنگال، روژآوا، قندیل، باشور، هیچ روزی نیست که به بخشی از سرزمین ما حمله صورت نگیرد. دولت ترکیه آخرین بار به دفتر کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در هولیر حمله کرد، نماینده‌ی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) جودت بولبون را به قتل رساند، به فرودگاه عربت در سلیمانیه حمله کرد و شروانان اتحاد میهنی کوردستان (ی‌ن‌ک) را به قتل رسانید”.

‘حمله به تمامی کوردهاست’

در اطلاعیه ذکر شده است: “اشغال‌گران، به ویژه دولت ترکیه، هرچه بگویند، در این حمله مشخص و آشکار است که این جنگ علیه حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) نیست بلکه علیه تمامی کوردها و کوردستان است.

لازم است تمامی نیروهایی که ادعای کوردستانی بودن را دارند این حقیقت را بدانند:

همکاری با دولت ترکیه خیانت است؛ از تمامی خلق خود می‌خواهیم، قبل از هر کس، مبارزین فرهنگ و هنر، در برابر این حمله و خیانت‌ها بیاستند و فریاد برآرند و برای اتحاد ملی جمع شوند.

در خواست ما از تمامی نیروهای کوردستان است. با تمامی قوا و توان خود در برابر این حملات بایستیم، خط‌مشی ملی را تقویت کنیم، به عنوان نیروهای کوردستانی متحد شویم، در برابر حملات اشغال‌گران هم صدا شویم. ما به عنوان تَو-چاند، به تمامی خانواده‌ی شهدا و تمامی خلق خود تسلیت می‌گوییم. قول می‌دهیم در برابر حملات یک گام رو به عقب برنداریم‌ و از شهدای خود صیانت به عمل بیاوریم و در ترویج خط‌مشی ملی ادامه دهیم”.