دولت ترکیه محیط زیست کوردستان را نابود می‌کند

دولت اشغالگر ترکیه چندین سال است با سلاح‌های غیر قانونی باشور و روژاوای کوردستان را بمباران می‌کند و خسارت زیادی را به محیط زیست منطقه وارد کرده است.

فعالین محیط زیست این حملات را نسل‌کشی محیط زیست می‌نامند و خواستند از روش‌های قانونی مانع دولت ترکیه شوند.

آتش زدن و بریدن جنگل‌ها، هدف قرار دادن مزارع، باغ‌ها و مراتع و تخریب چشمه‌ها و استفاده از سلاح‌های  شیمیایی و غیرقانونی، قسمتی از تجاوزات دولت ترکیه اشغالگر است که چندین سال است جنایت علیه طبیعت و محیط زیست کوردستان را ادامه می‌دهد.

شکوفه محمد فعال محیط زیست، درمورد نسل‌کشی دولت اشغالگر ترکیه به خبرگزاری فرات گفت: « همانطور که می‌دانید نسل‌کشی انواع مختلفی دارد. تازه‌ترین نسل‌کشی که بر طبق سیاست انجام می‌شود، نسل‌کشی محیط زیست است. تعدادی از کارشناسان آن را بومکشی محیط زیست می‌نامند و این مسئله را بسیار خطرناک توصیف کردند. همچنان محیط زیست منطقه‌ای در حال تغییر است، باید خودمان را در برابر تغییرات آماده کنیم. دولت ترکیه و ایران هر روزه با پهباد کوردستان را بمباران می‌کنند».

وی همچنین گفت:« این بمباران‌ها خسارات زیادی به دامداری و محصولات خود رو و بومی وارد می‌کنند. به خصوص در جنگل‌های انبوه دو تا چهار هزار گیاه خود رو و گیاهان طبیعی آسیب دیده‌اند که بخشی از آن برای امرارمعاش مردم است و بخشی دیگر نیز برای استفاده دارویی بکار می‌رود، اما در کوردستان همه چیز نابود می‌شود».

این فعال محیط زیست از حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کوردستان خواست « بر طبق قانون اساسی، مرزی را برای بمباران دولت ترکیه تعیین کنند و در برابر این تجاوزاتی که دولت ترکیه انجام می‌دهد، پاسخگو باشند».