هشدار سازمان ملل: شدت گازهای گلخانه‌ای در سطح بی‌سابقه‌ای است

سازمان ملل متحد (سازمان ملل) هشدار داد که گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۲۲ به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است و این روند قابل تغییر نیست و خواستار کاهش فوری مصرف سوخت‌های فسیلی شد.

بر اساس بولتن گازهای گلخانه‌ای که توسط سازمان جهانی هواشناسی (WMO) سازمان ملل متحد منتشر شده است، میانگین غلظت جهانی دی اکسید کربن (CO2) رکوردی را شکست و ۵۰ درصد بالاتر از سطوح قبل از صنعتی شدن افزایش یافت.

غلظت متان (CH4) و اکسید نیتروژن (N2) نیز در سال گذشته به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. پتری تالاس، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی اظهار داشت که علیرغم سالها هشدار از سوی جامعه علمی، گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان در حال افزایش است و تغییرات آب و هوایی همچنان در جهت اشتباه حرکت می‌کند.

توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ با هدف محدود کردن گرمایش زمین به "خیلی کمتر از" ۲ درجه سانتیگراد از دوره پیش از صنعتی شدن و در صورت امکان به ۱،۵ درجه تنظیم شده است. با این حال، میانگین دمای جهانی در سال ۲۰۲۲؛ ۱،۱۵ درجه سانتی گراد بالاتر از دوره پیش از صنعتی شدن تعیین شد.

غلظت دی اکسید کربن، غلظت متان و غلظت اکسید نیتروژن در جو به ترتیب ۱۵۰درصد، ۲۶۴ درصد و ۱۲۴درصد افزایش یافت. منابع اصلی این گازها احتراق سوخت‌های فسیلی و تولید سیمان تعیین شد.

سازمان جهانی هواشناسی تاکید کرد که اگر این افزایش ادامه یابد، دمای جهانی همچنان افزایش خواهد یافت و اثر گرمایش جهانی فراتر از سطح فعلی خواهد بود.

رئیس سازمان جهانی هواشناسی بر این باورست که مصرف سوخت فسیلی باید فوراً کاهش یابد و تصویری وحشتناک را ترسیم کرد که در آن آینده سیاره با رویدادهایی مانند دماهای شدید، بارندگی شدید، ذوب شدن یخچال‌ها، بالا آمدن سطح دریاها و گرم شدن و اسیدی شدن اقیانوس‌ها مواجه خواهد شد.