در انگلستان رکورد تازه‌‌ی پناهندگی‌ ثبت شد

در سال ۲۰۲۲، ۶۰۶ هزار پناهنده خود را به انگلیس رسانده‌اند.

با این‌که دولت قول کنترل مرزها‌ را داده است، در سال ۲۰۲۲ رکورد تازه‌ای ‌در رابطه با پناهندگی در انگلیس ثبت شد. در سال ۲۰۲۲، ۶۰۶ هزار پناهنده خود را به این کشور رسانده‌اند.

ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس روز ۵شنبه، پس از اعلام آمار پناهندگان برای کانال آی‌تی‌وی گفت: “تعداد پناهندگان زیاد است و قصد دارند این تعداد را کاهش دهند”.

براساس سازمان آمار‌های انگلیس دلیل افزایش پناهنده‌ در این کشور به جنگ اکراین و حوادث هنگ‌کنگ مرتبط است.

همچنین مردم زیادی به دلیل تحصیل، کار و دلایل دیگر، به کشورهای اروپایی کوچ می‌کنند.