اداره خودمدیریتی دمکراتیک جشن زبان کوردی را تبریک گفت

اداره خودمدیریتی دمکراتیک جشن زبان کوردی را تبریک گفت و بیان داشت‌‌‌:‌ ‌«۱۵ می روز هشیار شدن است. روزی است که خلق کورد اصرار خود علیه سیاست‌های قتل‌عام گرایانه را ابراز می‌دارد.»

اداره خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه به مناسبت ۱۵ می روز زبان کوردی یک پیام منتشر کرده است.

در این پیام آمده است‌: ‌«زبان کوردی به دلیل سیاست‌های دولت‌های سلطه‌گر در کوردستان با قتل‌عام فرهنگی روبرو شده است. اما علیرغم این سیاست‌ها، خلق‌ کورد موجودیت و زبان خود را مورد محافظت قرار داده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»

در ادامه این پیام گفته شده‌: ‌«۱۵ می روز جشن زبان کوردی است، روز هشیار شدن ضد سیاست‌های قتل‌عام فرهنگی است. روزیست که خلق کورد اصرار خود علیه سیاست‌های قتل‌عام گرایانه را ابراز می‌دارد.‌»

در این پیام اشاره شده است که انقلاب ۱۹ جولای خلق‌های شمال و شرق سوریه یک انقلابی سیاسی، اجتماعی و نظامی است، همزمان انقلابی است برضد تمام سیاست‌های انکار و قتل‌عام فرهنگی‌، پس از این انقلاب گام‌های بزرگ و مهمی برای صیانت و پیشبرد از زبان کوردی برداشته شده است و آمده است‌:‌ ‌«امروز در منطقه شمال و شرق سوریه زبان‌های کوردی، عربی و سوریانی زبا‌های رسمی هستند. تمام خلق‌ها به زبان خودشان آموزش می‌بینند.»

در پایان این پیام به خلق کورد و تمام کارکنان و زحمتکشان زبان کوردی این جشن تبریک گفته شده و همچنین آمده است‌:‌ ‌«برای اینکه نه تنها در شمال و شرق سوریه بلکه در سراسر سوریه زبان کوردی به زبان رسمی مبدل شود به کار و کنش‌های خود ادامه می‌دهیم.»