در کانتون فرات برای آزادی جسمانی عبدالله اوجالان ۱۲۰ هزار امضا گردآوری شده است

پیمان علوش عضو اجرایی کمیته جمع‌آوری امضا برای آزادی جسمانی عبدالله اوجالان با بیان اینکه همه مردم کانتون فرات برای آزادی جسمانی عبدالله اوجالان بسیج شده‌اند گفت: «تا کنون بیش از ۱۲۰ هزار نفر، امضا کرده‌اند.»

جمع‌آوری امضا برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان

در سراسر شمال و شرق سوریه هزاران نفر با شور و شوق برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بسیج شده و به مرحله دوم جمع‌آوری امضا پیوستند.

پیمان علوش عضو اجرایی کمیته جمع‌آوری امضا برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، درباره جمع‌آوری امضاها و شور و شوق مردم کانتون فرات برای مشارکت در آن با خبرگزاری فرات(ANF) صحبت کرد.

پیمان خاطر نشان کرد گام دوم جمع‌آوری امضا برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در سراسر شمال و شرق سوریه آغاز شده و گفت: «این گام از ۱۵ فوریه آغاز شده و تا ۴ آوریل ادامه خواهد داشت. هزاران نفر به این جنبش پیوستند و همه بسیج شده‌اند تا آزادی جسمانی رهبر آپو محقق شود.»

همه اقشار و گروه‌ها بر آزادی جسمانی عبدالله اوجالان اصرار دارند

پیمان تصریح کرد که آزادی جسمانی عبدالله اوجالان آزادی همه مردم ستمدیده است و با آزادی او همه مشکلات جهان و خاورمیانه حل خواهد شد و ادامه داد: «همه گروه‌ها و اتنیک‌هایی که در شمال و شرق سوریه زندگی می‌کنند اعم از عرب، کورد، آشوری، سوریانی، چرکس و غیره برای آزادی جسمانی رهبر آپو امضا جمع می‌کنند. همه خلق‌ها و نهادهای شمال و شرق سوریه زیر چتر اداره خودمدیریتی دموکراتیک کار می‌کنند. خلق با تمام وجود فریاد می‌زند تا آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تضمین شود.»

 

با آمدن رهبر آپو زندگی جدیدی برای ملت کورد نمایان شد

پیمان علوش هر امضایی را بیانگر وجود یک اراده دانست و گفت: «خلق کورد با انواع نسل‌کشی و سرکوب‌ها مواجه شده‌ است. با آمدن رهبر آپو زندگی جدیدی به ملت کورد هدیه داده شد.»

امضای بیش از ۱۲۰ هزار نفر جمع‌آوری شده است

پیمان علوش با بیان اینکه تا کنون ۱۲۰ هزار نفر برای آزادی جسمانی عبدالله اوجالان امضای خود را تقدیم کرده‌اند گفت: «روز به روز انزوای رهبر آپو سنگین‌تر می‌شود، همه خلق‌های آزادی‌خواه باید بیش از پیش در برابر سرکوب بایستند. امضاهای گردآوری شده به همراه مدارک مربوط به نهادهای حقوق بشری تحویل داده خواهد شد. تا کنون بیش از ۱۲۰ هزار نفر در کانتون فرات امضاهای خود را گردآوری کرده‌اند.»