در کوبانی زنان علیه خشونت علیه زنان راهپیمایی کردند

نیروی مدافع جامعه‌ی زنان، راهپیمایی علیه خشونت علیه زنان را به عنوان بخشی از یک سری فعالیت در ۲۵ نوامبر برگزار کرد. صدها نفر به این راهپیمایی پیوستند.

به عنوان بخشی از فعالیت‌های ۲۵ نوامبر، راهپیمایی توسط نیروی مدافع جامعه زنان برگزار شد. صدها نفر از رقه، منبج، منصوره، طبقه، کانتون گره سپی و کانتون کوبانی نیز در این راهپیمایی شرکت کردند.

راهپیمایی از میدان  «زن آزاد» آغاز شد و تا میدان  «شهید عگید» ادامه داشت. در این راهپیمایی پرچم‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، نیروی مدافع جامعه زنان برافراشته شد. شعارهای «نه به خشونت علیه زنان» و «ژن ژیان آزادی» بدون وقفه تکرار شد.

پس از رسیدن راهپیمایی به میدان شهید عگید، به احترام یاد و خاطره شهدای راه آزادی، حاضرین یک دقیقه سکوت کردند. مدیریت نیروی مدافع جامعه، ناحیه عین عیسی زاهده علی طی سخنانی گفت: «درود می‌فرستیم به زنانی که در زندان به سر می‌برند و سال‌هاست با دشمن می‌جنگند. ما زنان در مقابل خشونت خواهیم ایستاد. دولت همیشه خواسته است زن را ناتوان کند و جامعه را در شخص او به عقب براند. اما ما زنان چشمانمان را با اندیشه رهبر آپو روشن کرده‌ایم. نمونه آن، بریتان، زیلان و ژینا امینی است که ظاهر جدیدی به زنان بخشیده است. زن کورد همچنین ذهنیت سیاه داعش را در شهر کوبانی شکست داد. ما تا آخر سر پا خواهیم ایستاد.»

این راهپیمایی با سردادن شعار  «ژن ژیان آزادی» به پایان رسید.