در منبج بیش از ۷۰۰ هزار امضا برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد جمع‌آوری شده است

گزارش شده است، برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بیش از ۷۰۰ هزار امضا در کانتون منبج جمع‌آوری شده است.

ابتکار عمل خلق برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، اعلام نمود، پس از جمع‌آوری ۷۱۱ هزار و ۱۸۰ امضا در کانتون منبج، کارهای جمع‌آوری امضا به پایان رسیده است.  

صادق الاسدی‌ عضو این ابتکار عمل اعلام نمود: «برای این‌که صدای خود را به جهان برسانیم و به مسئولیت خود در برابر سیاست وحشیانه‌ی دولت ترکیه که در امرالی اجرا می‌کند، عمل نماییم، کارزار جمع‌آوری امضا را آغاز نمودیم، پس از جمع‌آوری ۷۱۱ هزار و ۱۸۰ امضا کارزار ما به پایان رسید.»

در بیانیه قول داده شد تا تضمین آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به مبارزه ادامه خواهند داد.

در این بیانیه به اعتصاب غذای زندانیان درود فرستاده شد.