در پی حمله به قامیشلو دو فرمانده به شهادت رسیدند

ی‌پ‌ژ اعلام کرد، در پی حمله‌ی دیروز دولت اشغال‌گر ترکیه به مرکز فدراسیون جانبازان جنگ در قامشلو، دو فرمانده به شهادت رسیدند.

یگان‌های مدافع زنان (ی‌پ‌ژ) امروز بیانیه‌ای را برای افکار عمومی منتشر کرد و در آن مشخصات دو فرمانده به نام‌های سورخوین روژهلات و آزادی دِرک را اعلام کرد که در پی حمله‌ی روز گذشته‌ی (۱۱ فوریه) دولت اشغال‌گر ترکیه به مرکز فدراسیون جانبازان جنگ در شهر قامشلو در کانتون جزیره به شهادت رسیده بودند.

مشخصات هر دو فرمانده به شرح زیر می‌باشد:

نام سازمانی: سورخوین روژهلات

نام و نام خانوادگی: فاطمه ساکان‌

نام مادر: گوزل

نام پدر: ابراهیم

تاریخ و محل شهادت: ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۲۴ / قامیشلو

***

نام سازمانی: آزادی دِرک

نام و نام خانوادگی: امینه سید احمد

نام مادر: عالیه

نام پدر: یوسف

تاریخ و محل شهادت: ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۲۴ / قامیشلو

***