در یورش اشغالگران به روستای عون دادات، ۷ نفر زخمی شدند

تبهکاران وابسته به دولت اشغالگر ترکیه روستای عون دادات از توابع شهر منبج را بمباران کردند. در پی آن ۷ نفر زخمی شدند.

دولت اشغالگر ترکیه دیشب روستای عون دادات در شمال منبج را بمباران کرد. در پی آن ۷ نفر زخمی شدند. مجروحین به بیمارستان دارالشفاء منتقل شدند.

اسامی مجروحین از این قرار است:

فاطمه ابراهیم، عماد عبید، عبدالله شیخ حسن، حسن احمد، محمد ذکریا، حسن حاجی و احمد الفواض.