هزاران نفر در شهبا برای رهبر خلق کورد راهپیمایی کردند

در شهبا علیه انزوای تحمیلی بر رهبر آپو با پیشاهنگی مادران صلح راهپیمایی انجام شد. هزاران نفر در راهپیمایی جمع شده و فریاد زدند: "رهبر آپو را آزاد خواهیم کرد".

فعالیت‌ها علیه انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تهدیدات علیه وی در حال افزایش است. در همین راستا راهپیمایی در شهبا به رهبری مادران صلح برگزار شد.

صدها تن از آوارگان عفرین و اهالی شهبا از روستای کفرغارس تا میدان شهرداری روستای تل سوسنی در منطقه احداس راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی تصویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به اهتزاز درآمد و شعارهایی برای ادای احترام به مقاومت وی سر داده شد.

راهپیمایی در میدان شهرداری متوقف شد و به تجمع تبدیل شد. خدیجه عفرین به نمایندگی از مادران صلح عفرین و شهبا اعلام کرد که زمان آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان فرا رسیده است. وی گفت:"رهبر آپو فقط از نظر فیزیکی در زندان است. بیایید همیشه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو تلاش کنیم. ما مادران صلح مرزها را از بین می‌بریم و رهبر آپو را آزاد می‌کنیم." 

همچنین احمد السلامه، عضو مجلس عفرین و شهبا، سکوت نیروهای بین‌المللی در قبال جنایت علیه رهبر کوردها عبدالله اوجالان را محکوم کرد. وی گفت:" ما بر اساس اندیشه و فلسفه رهبر آپو بزرگ خواهیم شد. ما برای همیشه در میدان خواهیم بود تا زمانی که رهبر آپو از نظر فیزیکی آزاد شود."