خلق کوبانی پیروزی دَم پارتی را جشن گرفتند

خلق کوبانی طی مراسمی پیروزی دَم پارتی در انتخابات محلی را جشن گرفتند.

در باکور کوردستان و ترکیه انتخابات محلی برگزار شد. خلق با وجود تقلب حکومت حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) رای دادند. حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در انتخابات پیروزی تاریخی کسب نمود و چندین شهرداری را کسب کرد که قبلا توسط قیوم‌ها تصاحب شده بود.

خلق کوبانی برای درود فرستادن به پیروزی دَم پارتی در میدان زن آزاد به پایکوبی و شادی پرداختند.

پس از یک‌ دقیقه  سکوت برای ادای احترام به شهدا، عضو جنبش جوانان انقلابی کوبانی، محمد احمد گفت: «اشغال‌گری که علیه کوردها نسل‌کشی انجام می‌داد، در باکور کوردستان در برابر اراده‌ی خلق ما شکست خورد. واضح است که اندیشه و فلسفه‌ی رهبر آپو پیروز شده است. همان‌گونه که خلق باکور کوردستان در جنگ کوبانی از خلق کوبانی حمایت کردند، ما نیز تا پایان از خلق باکور کوردستان حمایت می‌کنیم.»

این مراسم با پایکوبی و سردادن شعار به پایان رسید.