خودمدیریتی اقلیم فرات: در مناطق اشغال شده، بافت جمعیتی را تغییر می‌دهند

خودمدیریتی اقلیم فرات در اعلامیەای بیان کرد که در مناطق اشغال شده، بافت جمعیتی تغییر داده می‌شود.

دولت ترکیه و مزدوران تبهکارش از سال ٢٠١٨ عفرین را اشغال کرده‌اند. در برابر این اشغالگری، خلق عفرین ۵٨ روز مقاومت کردند.

علیه این اشغالگری اطلاعیەای منتشر شد که در آن آمده:

امروز ١٨ مارس ٢٠٢٣ پنجمین سالیاد اشغال عفرین توسط نیروهای فاشیست ترکیه و مزدورانش است. در این پروسه اشغالگری جنایات ضد انسانی زیادی انجام شد و به دلیل آن، هزاران نفر از خلق عفرین مجبور به ترک مناطق خود شدند. نیروهای خارجی حاضر در سوریه نیز سکوت کردند و مطابق برنامەریزی‌های قبلی برای اشغال این منطقه، با دولت اشغالگر ترکیه همراهی کردند.

اشغالگران همیشه در پی نابودی خلق کورد بوده‌اند

رژیم اشغالگر ترکیه و مزدوران تبهکارش، با ساخت شهرک‌ها و ساکن کردن آوارەگان غیربومی، در حال تغییر بافت جمعیتی عفرین و زدودن هویت کوردی از این منطقەاند. هدف این کار نیز تاثیرگذاری بر اذهان خلق اصیل این خطه است. در کنار اینها حکمرانی امنیتی و اداری خودشان را بر عفرین تحمیل کرده‌اند و آنهایی نیز که مانده‌اند و آواره نشدەاند، با تهدید و دستگیری و خشونت روبرو می‌شوند. از جمله مصادره اموال آنها و باجگیری، همه اینها نیز توسط دستگاههای امنیتی اشغالگران ترک انجام می‌شود.

در عفرین تغییر ساختار جمعیتی انجام می‌گیرد

دولت ترکیه فرصت جدیدی برای استمرار برنامه اسکان خلق غیربومی بدست آورده و شهر عفرین را با تغییر ساختار جمعیتی روبرو کرده است. زمین‌لرزەای که در ۶ فوریه در منطقه روی داد، به فرصتی مناسب برای دولت ظالم ترکیه جهت اجرای برنامەهایش مبدل شد تا خلق مناطق اشغال‌شده، پس از چند سال هیچ ملک و زمینی برایشان باقی نماند.

ما بەعنوان خودمدیریتی اقلیم فرات از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا وظایف انسانی‌شان را در این راستا انجام دهند. همچنین از نیروهای ائتلاف بین‌المللی با سرکردگی آمریکا می‌خواهیم که این اشغالگری و نقض حقوق کوردها را پایان دهند، تا خلق کورد به مناطق خود برگردند و فضایی سالم بوجود آید.