پیکر ۲ شهید در شهر رقه به‌خاک سپرده شدند

در شهر رقه، پیکر یکی از مدیران نیروهای مبارزه با مواد مخدر و نیروهای امنیت داخلی، شهید فیراس السمران و احمد المصطفی، رزمنده‌ی تیپ الشمال الدمکراتی، به‌خاک سپرده شدند.

شهروندان رقه به سوی آرامستان شهدا در روستای حیکومه برای شرکت کردن در مراسم خاک‌سپاری یکی ازمدیران نیروهای مبارزه با مواد مخدر و نیروهای امنیت داخلی، شهید فیراس السمران و احمد المصطفی، رزمنده‌ی تیپ الشمال الدمکراتی، رفتند.

در این مراسم حسن کالو یکی از مدیران مبارزه با مواد مخدر نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه طی سخنانی گفت: «مدیر، فراس السمران در حین انجام دفاع قانون و امنیت در برابر قاچاق مواد مخدر به شهادت رسید.»

کالو قول داد تا انتقام شهدا را بگیرند و تا آخرین نفس علیه قاچاق و فروش مواد مخدر خواهند جنگید.

محمود حبیب، سخنگوی تیپ الشمال الدمکراتی سخنرانی کرد و گفت: «زمانی که دشمن و موانع افزایش یابند، قهرمانان نیز در عرصه‌ و میادین قهرمانی ظاهر می‌شوند تا از امنیت سرزمین و جامعه حفاظت نمایند، به همین مناسبت به خانواده‌ی شهدا و شرکت کنندگان تسلیت می‌گوییم.»

این مراسم با قرائت شهادت‌نامه‌ی هر دو شهید و تقدیم آن به خانواده‌هایشان پایان یافت.