ق.س.د دو جاسوس میت را دستگیر کرد

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق.س.د) دو جاسوس میت را دستگیر کرد که مکان نیروها و سازمان‌ها اداره‌ی خودمدیریتی و فرماندهان نظامی را لو می‌دادند.

امروز، مرکز اطلاع‌رسانی ق.س.د، اطلاعیه‌ای درباره‌ی دستگیری دو جاسوس دولت اشغال‌گر ترکیه، منتشر کرد، که در آن آمده است:

“در چارچوب وظایف نظامی و امنیتی علیه گروه‌های تروریستی داعش و از بین بردن تیم‌های جاسوسی دولت اشغال‌گر ترکیه در مناطق شمال و شرق سوریه، یگان‌های ویژه‌ی ق.س.د توانستند دو جاسوس وابسه به سازمان استخباراتی ترکیه (میت) را دستگیر کنند. این دو جاسوس در ضمینه‌ی جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی محل نیروهای امنیتی و نظامی و محل بنیادهای اداره‌ی خودمدیریتی، همراه با مشخص کردن مکان فرمادهان‌ نظامی کار می‌کردند و دربرابر دادن اطلاعات به اشغال‌گر از آنان پول دریافت کرده‌اند. در تحقیقات اعتراف کرده‌اند که اطلاعات تبادل کرده‌اند و مکان‌های نظامی وابسته به انجمن نظامی ق.س.د را در تل تمر و زرکان‌ و عامودا و درباسیه را مشخص کرده و پس از مدتی این مکان‌ها توسط ارتش اشغال‌گر ترکیه بمباران شده‌اند و چند شروان شهید شده‌اند. همچنین اعتراف کرده‌اند که اطلاعات رفت و آمد فرماندهان نظامی‌ و مکان‌هایشان را مشخص کرده‌اند، یکی از آنان ریزان گولو، رییس مشترک خانواده‌ی شهدا که سال گذشته از طریق هواپیمای بی‌سرنشین ترکیه‌ی اشغال‌گر سعی در ترور وی داده شد، این دو جاسوس اعتراف کردند که در این تلاش دست داشتند.

تبهکار جاسوس، الیاس‌ محمد رحیل‌، متولد سال ۱۹۹۷ در درباسیه‌ از سوی نیروهایمان دستگیر شده است که در چند کار جاسوسی شرکت داشته است. در تحقیقات، اعتراف کرده که عکس و محل ده‌ها مکان نظامی و خدماتی در زرکان‌ و عامودا و درباسیه را برای ترکیه‌ی اشغال‌گر ارسال کرده است. پس از برسی از اطلاعات و عکس‌هایی که الیاس تبهکار ارسال کرده بود، مشخص شد که بسیاری از این مکان‌ها بمب‌باران و توپ‌باران شده‌اند. همچنین این تبهکار به مشخص کردن مکان فرماندهان ق.س.د و اطلاعات درباره‌ی‌ حرکات آنان برای دولت اشغال‌گر ترکیه، اعتراف کرده است و یکی از آنان ریزان گولو، رییس مشترک خانواده‌ی شهدا که سال گذشته از طریق هواپیمای بی‌سرنشین ترکیه‌ی اشغال‌گر سعی در ترور وی داده شد و از آن جان سالم بدر برد.

تبهکار جاسوس، الیاس رحیل‌، اعتراف کرد کە بە ترکیە رفتە و با اعزای میت ملاقات داشتە است و دربرابر پول با آنان همکاری کردە است.

تبهکار جاسوس، حمید خلیل احمد، متولد ۱۹۹۸ در روستای خرزا در عامودا، در تحقیقات اعتراف کرده که ارتباط مستقیمی با میت داشته، اطلاعاتی درباره‌‌ی بیش از ۲۰ مکان نظامی و امنیتی و خدماتی در زرکان‌ و عامودا و درباسیه به سازمان میت داده است، یکی از این مکان‌ها در روستای خرزا است ‌که توسط هواپیمای ترکیه بمباران شده است و براثر آن دو شروان شهید شده‌اند.

نیروهایمان پس از تحقیقات از دو جاسوس، آنان را تحویل دادگاه داد”.