دولت ایران ۳ زندانی دیگر بلوچ را اعدام کرد

۳ زندانی دیگر بلوچ در زندان مرکزی بم اعدام شدند.

شنبه ۲۲ اردیبهشت، سه زندانی دیگر بلوچ که با اتهامات مربوط به موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی بم به دار آویخته شدند.

هویت دو تن از این زندانیان بلوچ « حامد شه‌بخش» و« سامان جرنگیده» (مالک‌زهی) احراز شده است. هنوز هویت دیگر زندانی اعدام شده اعلام نشده است.