تاکید جوانان بلوچ بر ادامه انقلاب «ژن ژیان آزادی»

جوانان بلوچ با انجام فعالیت‌ها و کنش‌های مختلف، انقلاب «ژن ژیان آزادی» را ادامه می‌دهند.

 جوانان بلوچ در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان با انجام فعالیت‌ها و کنش‌های مختلف انقلاب «ژن ژیان آزادی» را ادامه داده و بر پیروزی این قیام تاکید می‌کنند.

 امروز شنبه دهم فروردین ۱۴۰۳، جوانان بلوچ با انتشار تصاویری که نشان می‌دهد با در دست گرفتن پلاکاردهایی که بر روی آنها شعارهای بنیادین و اساسی خود را نوشته‌اند، بر ادامه مبارزات و انقلاب «ژان ژیان آزادی» تاکید دارند.

 بر این پلاکاردها شعارهایی همچون «انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز میشود»

، «از زاهدان تا تهران،  زن، مقاومت، آزادی »،

« زاهدان قهرمان، دشمن شاه و شیخان»،

«به یاد شهیدان جمعه خونین، در سال ۱۴۰۳ بهار پیروزی را خواهیم آورد»،

«در بهار ۱۴۰۳ پیام بلوچستان: رژیم ولایت فقیه رفتنی است! » نوشته شده است.

علی رغم فشار حداکثری  حکومت ایران بر جامعه بلوچ و انجام اقداماتی همچون اعدام گسترده جوانان بلوچ با بهانه‌های مختلف، دستگیری‌های گسترده، شکنجه و قتل جوانان زیر شکنجه، گسترش فقر و بیکاری و قتل عام سوختبران بلوچ و غیره اما خلق بلوچ به مبارزات خود ادامه می‌دهند