ک‌ژک: بیایید ۴ آوریل را در آمارا به عنوان «روز آزادی» جشن بگیریم

شورای هماهنگی ک‌ژک روز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را تبریک گفته و خواستار «افزایش امید و شجاعت» شد. ک‌ژک گفت: «بیایید ۴ آوریل را در آمارا به عنوان روز آزادی جشن بگیریم.»

بیانیه ک‌ژک

به مناسبت سالروز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، شورای هماهنگی ک‌ژک بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار تقویت «کارزار رهبری» شد.

 بیانیه به شرح زیر است:

 «ما ۴ آوریل، سالروز تولد رهبر آپو را ابتدا به رهبر آپو، زنان کورد که با پارادایم زندگی آزادانه رهبر آپو دارای اراده شدند، به فرزندانی که نام آزادی هستند، به خلق کورد که مانند گلی بر روی صخره‌ها سبز شدند، به مردم خاورمیانه باستان، به همه مردم جهان که بر ضد نظام سرمایه‌داری در پارادایم آزادی زنان، زیست محیطی و دموکراتیک زندگی را می‌بینند، و به همه رفقا که در کوه‌ها ، زندان‌ها و شهرها مقاومت می‌کنند، تبریک می‌گوییم. امیدواریم ماه فرخنده آوریل، بهار و شکوفایی طبیعت، در برابر حیاتی که سرمایه‌داری می‌خواهد نابود کند، وسیله‌ای برای رشد مجدد ارزش‌های انسانی باشد.

از میهن‌دوستان عزیزمان چون رفیق مصطفی و ماهسوم با احترام یاد می‌کنیم و قول می‌دهیم که بر اساس پایان اسارت امرالی به یاد آنها وفادار باشیم.

رهبر آپو در کنار نگرش ایستادگی در برابر همه چیزهای تحمیلی، علیرغم تولد فیزیکی با پارادایم آزادی زن، دموکراتیک و اکولوژیک، خود را با عشق به زندگی بازآفرینی کرد. در زندان امرالی می‌خواهند صدایش را بگیرند، او را از راه آزادی دور کنند و به تسلیم شدن وادار کنند، با این هدف انزوا را بر او تحمیل می‌کنند، اما او صدایش را به تمام دنیا رساند، میلیون‌ها نفر را در مسیر آزادی قرار داد و پارادایم زندگی آزاد خود را در سراسر جهان گسترش داد.

او با سومین تولد در جزیره امرالی، نفوذ مکان را بر مردم و بیرون شکست، در این سیستم که همه چیز نابود می‌شود، از همه خواست که خود را آزاد ببینند، حقیقت آزادی را درک کنند و زندگی کنند. آنکه بیش از همه از آزادی محروم شده‌ ما زنان هستیم، پس آنهایی که بیش از همه باید به این ندا گوش فرا دهند نیز زنان هستند. باید بدانیم که آزادی برای ما زنان از نان و آب بیشتر لازم است و باید با این درک مبارزه کنیم.

مبارزه ما برای آزادی که به رهبری رهبر آپو آغاز شد و قرن بیست و یکم را به قرن زن تبدیل کرد، برای ما زنان کورد و برای همه زنان جهان معنا و اهمیت زیادی دارد. رهبر آپو به ما قدرت و شهامت داد تا در برابر نظام هژمونیک سرمایه‌داری و مردانه بایستیم. امروز، این اراده و شجاعت عمدتاً در کوردستان و در سراسر جهان، علیه مردهای سلطه‌طلب و دولت‌ها در خانه، محل کار، مدرسه، خیابان‌ها با شعار «ژن ژیان آزادی» مطرح می‌شود.

زنانی که تولد خود را در تولد رهبر آپو دیدند، کارزار  «آزادی برای رهبر آپو، راه حلی سیاسی برای مسئله کورد» را پیشاهنگی می‌کنند که جهانی شده است. این مأموریت‌های پیشاهنگی زنان در انتخابات محلی در باکور کوردستان و ترکیه خود را نشان داد، کوردستان مزین به اراده، رنگ و شور زنان است. از مادران ۷۰ ساله ما گرفته تا دختران و فرزندان خردسال ما، زنان با این مقاومت، عزم، شور و شوق و روحیه به پا خاستند و به دنیا گفتند« انقلاب اینگونه است» . این کار و پیروزی را به همه زنان تبریک می‌گوییم.

در انتخابات محلی باکور کوردستان و ترکیه، مردم ما که در برابر همه ترفندها از مواضع فدایی خود کوتاه نیامدند، از اراده، زبان، فرهنگ و رهبر خود صیانت کردند، زنانی که در خط ریاست مشترکی سازش نکردند،پیروز شدند. مردم ما در طول انتخابات و پس از آن شعار «زنده باد رهبر آپو» را سر دادند و بدین ترتیب منشأ پیروزی را به دولت فاشیست آک‌پ-م‌ه‌پ و جهان نشان دادند. آنها با گفتن «مقاومت و پیروزی را از رهبر آپو آموختیم» پیروزی علیه فاشیسم را به رهبر آپو هدیه کردند. مردم و زنان ما در برابر همه فشارها و بازی‌ها و ترفندهای دشمن پیروز شدند. ما بر این باوریم که زنان در برابر سیاست‌های قیوم و غصب پیروز خواهند شد و با مقاومت پیروز خواهند گشت.

مژده گریلا، پیروزی انتخاباتی مردم ما و کارزار رهبری ما که بین‌المللی شده است، نشان داد که تولد فیزیکی رهبر آپو در ۴ آوریل و سومین تولد در امرالی یکی شده، به سطح بالایی از معنا رسیده است و علیرغم همه حملات دشمنان نیز نشان داد که نمی‌توان آن را شکست داد.

به مناسبت تولد رهبر آپو، از زنان و جوانان و از همه مردم و دوستان خود می‌خواهیم که امید و شجاعت را بیافزایند، سرزمینمان را با قدرت دریافتی از چهارم آوریل سبز کنند، آنرا زیبا کنند و سالروز تولد رهبر آپو را در آمارا به عنوان یک روز آزاد جشن بگیرید. در روز ۴ آوریل با هم کارزار رهبری را به بالاترین سطح برسانیم.»