قتل‌ زنان در ۳ شهر

مردان ۳ زن را در موغلا، استانبول و بلقیس-دیلوک به قتل رساندند.

قتل زنان

در منطقه اورتاجای موغلا، نَشه.گ توسط وَدات. گ که در حال طلاق بود مورد حمله قرار گرفت. نشه.گ که به شدت مجروح شده بود در دم جان باخت. ودات. گ قاتل توسط پلیس بازداشت شد.

دیلوک

جنازه زنی که مشخص شد با سلاح گرم به قتل رسیده است در بزرگراه دیلوک - بلقیس پیدا شد. تیم‌های پزشکی و ژاندارمری مشخص کردند که این زن با سلاح گرم به قتل رسیده است.

جنازه این زن برای کالبد شکافی به سردخانه موسسه پزشکی قانونی عنتاب منتقل شد. تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است.

استانبول

سَراپ ییلدیز در منطقه آوجیلار توسط همسرش وَهبی ییلدیز با اسلحه به قتل رسید. وهَبی ییلدیز قاتل با ابزار جنایت بازداشت شد. در حالی که بچه‌هایی که در زمان حادثه در خانه بودند و شاهد قتل بودند از محل قتل تخلیه شدند، تیم‌های بررسی صحنه جرم در خانه مشغول به کار شدند. جنازه سراپ ییلدیز به موسسه پزشکی قانونی منتقل شد.