سمینار زنان کورد و کشاورزان اکوادور

فعالین آکادمی ژنولوژی بهمراه بومیان اکوادور سمینار برگزار کردند

آکادمی ژنولوژی که در حوزه زن‌شناسی می‌کوشد، در بخشی از سلسله سمینارهای خود با بومیان دو منطقه اکوادور جلسه برگزار کرد. زنان در این دیدار تجربەهای خود را تبادل کردند، چه کشاورزانی که برای بقا در اکوادور مبارزه می‌کنند و چه زنانی که پیشگامان مبارزات کوردستان هستند.

در اولین سمینار که در کوئلاجه برگزار شد، فعالین آکادمی با کشاورزانی که از طریق ساخت کود از زباله و کشت خاک امرار معاش می‌کنند گفتگو کردند.

کشاورزان که در شورش‌های مردمی اکوادور فعال هستند، ابتدا در مورد مبارزه‌شان برای حفاظت از سرزمین های خود صحبت کردند.

در منطقه‌ای بنام اینتاگ که به طبیعت منحصر به فرد و حاصلخیزی خود معروف است قرن‌هاست که بومیان زندگی می‌کنند. ولی در سال‌های اخیر برخی شرکت‌ها در کانادا و شیلی با استناد به ثروت زیرزمینی این منطقه سعی در تخریب این طبیعت دارند. جوامع ساکن منطقه در برابر این غارت طبیعت برای بقای خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

پس از سمینار، مقدمه کوتاهی از طرف جنبش زنان کورد در جلسه مجمع کمون ناپل منطقه اینتاگ ارائه شد و طرفین درباره تجارب مبارزه زنان کوردستان گفتگو کردند.

یک عضو آکادمی ژن‌شناسی، زیلان دیار خاطرنشان کرد هر مبارزه‌ای باید توسط زنان هدایت شود، در غیر این صورت سیستم فرصت‌هایی برای تجدید دائمی خود خواهد یافت.

در منطقه کوتاکاچی نیز یک سمینار بهمراه مردم بومی و گروه‌های مختلف برگزار شد. این سمینار که با آیینی به زبان کچوا آغاز شد، به معرفی مختصری از تجربیات جنبش زنان کورد و زن‌شناسی پرداخت.

سمینار برگزار شده در مرکز اجتماعی تامبو شهرداری کوتاکاچی با پاسخ به سوالات شرکت کنندگان ادامه یافت.