زنان از فعالیت اعتصاب غذا بازدید کردند

کومون زنان مریم به دیدار فعالینی که در اسلینگن دست به اعتصاب غذا زده‌اند، رفتند و حدود ۲۰۰ کارت‌پستال به امرالی ارسال کردند.

ابتکار عمل زنان مریم در شهر اشتوتگارت آلمان به فعالیت و مبارزات خود ادامه می‌دهند، آن‌ها به دیدار فعالینی که در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد در اسلینگن که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، رفتند.

همچنین این ابتکار عمل به کارزار «ارسال ۱۰۰ هزار کارت‌پستال به امرالی» ادامه می‌دهد. زنان ۱۹۲ کارت‌پستالی که قرار بود برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ارسال نمایند را چاپ کرده و به صندوق پست انداختند.