زنان بیش از ۴۵۰ نامه‌ی ‌«امرالی» را برای سی‌پی‌تی‌ ارسال کردند

اعضای مجلس زنان در شهر‌های ماینز، ویسبادن و بینگن‌‌‌، برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بیش از ۴۵۰ نامه برای سی‌پی‌تی ارسال کردند.

مجلس زنان در شهرهای ماینز، ویسبادن و بینگن در آلمان در چارچوب کمپین جنبش زنان کورد برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، بیش از ۴۵۰ نامه دیگر را برای کمیته منع شکنجه اروپا ‌‌‌‌‌‌(سی‌پی‌تی) ارسال کردند.

زنان بیان داشتند که آنان انزوای تحمیلی در امرالی را قبول نمی‌کنند و مبارزه خود در کارزار ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» را گسترش خواهند داد.