کتاب شعر آبدانان با عنوان «پس از باران» منتشر شد

مجموعه جدیدی از اشعار ریوار آبدانان، عضو ریاست کل ک‌ج‌ک با عنوان «پس از باران» منتشر شد.

کتاب شعر

مجموعه جدید اشعار شاعر کورد، «ریوار آبدانان»، عضو ریاست کل کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک‌ج‌ک) با عنوان «پس از باران» به دو زبان کوردی و فارسی منتشر شد.

فایل پی‌دی‌اف را از اینجا دانلود کنید.