اهالی شنگال با یک راهپیمایی توده‌ای از مطبوعات خود حمایت کردند

اهالی شنگال طی یک راهپیمایی توده‌ای، حملات دولت ترکیه علیه شنگال را محکوم و از نهاد‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای خود حمایت کردند. شنگالی‌ها گفتند‌‌: ‌«چرا تی‌وی و چرا اف‌ام، حقایق ما را ابراز می‌کنند.‌‌»

اعتراض علیه مطبوعات و رسانه آزاد

ایزدیان شنگال طی راهپیمایی توده‌ای و با برافراشتن لوگوی چرا تی‌وی از تلویزیون خود حمایت کردند و این پیام را دادند‌: ‌«چرا تی‌وی از آغاز فرمان تا کنون برای بیان حقیقت ایزدیان کار می‌کند. اگر نام طاوس ملک بر برخی باشد، باید از انتشار آگاهی‌های نادرست در شنگال پرهیز کنند.‌»

امروز هزاران نفر در مرکز شهر شنگال به پیشاهنگی خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در مرکز شهر یک راهپیمایی توده‌ای برگزار کردند. در این راهپیمایی صدها لوگوی تلویزیون چرا که به مثابه تلویزیون تمام ایزدیان قلمداد می‌شود به همراه پرچم‌های خودمدیریتی دمکراتیک شنگال برافراشته شد.

در این راهپیمایی بی‌وقفه شعارهای ‌«زنده‌باد مقاومت شنگال» و ‌«مرده‌باد خیانت پ‌د‌ک و بارزانی‌ها‌‌‌»‌ سرداده می‌شد و پلاکارتی که لوگوی چرا تی‌وی و عنوان ‌«صدای حقیقت، اراده شنگال است» نوشته شده بود نیز برافراشته شد.

راهیپمایی دسته‌جمعی در مقابل ساختمان شورای اجرایی شنگال آغاز شده و تا مرکز شورای نیروهای امنیت ملی عراق ادامه یافت.

پس از اینکه توده‌خلق به محل مورد نظر رسید. بیانیه و پیام‌های نهادها داده شد. به عنوان خلق و مدیریت خودمدیریتی دمکراتیک شنگال، آزاد حسن سخنرانی کرد، آزاد حسن ۱۰مین سالگرد فرمان ‌(ایزدیان به نسل‌کشی‌هایی که علیه آنان صورت گرفته فرمان می‌گویند) را یادآور شد. او توجه‌ها را به تلاش‌های دولت اشغالگر ترکیه و حزب دمکرات کوردستان ‌(پ‌د‌ک) برای جلوگیری از بازگشت آوارگان و پناهجویان به شنگال معطوف داشت و گفت‌: ‌«ما به دوستان جامعه ایزدی می‌گوییم، باید بدانید هر بار که خلق‌ما می‌خواهد به خاک خود یعنی شنگال بازگردد، دولت اشغالگر ترکیه با همکاری و همدستی پ‌د‌ک و برخی احزاب سیاسی دیگر به گردنه‌بگیرهایی مبدل می‌شوند تا خلق ما به خاک میهن خود بازنگردند. می‌خواهد از کسانی که در زیر آن چادرها سال‌ها با سختی و دشواری روبرو بودند، سواستفاده کنند. باید کسانیکه در کمپ‌های باشور کوردستان حضور دارند نیز بخوبی تامل کنند و دریابند که چرا می‌خواهند شما در همان کمپ‌ها باقی بمانید. هرکسی می‌‌تواند در خانه خود این سوال را از خود بپرسد.  بازگشت به شنگال، صلح، گذشتگی، درست بودن، از موارد اساسی برای ایزدیان راستین می‌باشد. بازنگشتن به شنگال از ایزدی‌بودن به دور است. اگر خانه‌ای هم نداشته باشید،‌ کوهستان‌های شنگال که از ما در مقابل فرمان دفاع کردند در اینجا هستند، باید به آغوش آن کوهستان‌ها بازگردیم. دوست و خیرخواهان جامعه ایزدی مطمئن باشند، هر ۳ رفیق ما تندرست می‌باشند. از زمان عثمانیان تاکنون علیه ما ایزدیان حملاتی انجام می‌شود، اما هیچ حمله‌ای نتوانسته که ما از فرهنگ و باورداشت خود دور کند.‌»