انتشار تصویر محل یک گور جمعی زندانیان سیاسی کورد در قروه

طبق یافته‌های عدالت برای ایران و عفو بین‌المل، تیرماه ١٣٩۵ محل این گور جمعی در نزدیکی قروه با بولدزر تخریب شد و اکنون مقامات حکومتی آنرا زمین کشاورزی نام‌گذاری کرده‌اند.

سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل، تصاویر یک گور جمعی در نزدیک شهر قروه را منتشر کردند که محل دفن  پیکر دستکم بیست زندانی سیاسی کورد است که در تابستان سال ۵٧ بدون محاکمه اعدام شدند. حکومت ایران این گور جمعی را تخریب کرده و آنرا زمین کشاورزی معرفی می‌کند.

نزدیک به سه دهه است که مقامات ایرانی به صورت سازمانیافته محل دفن هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در مرداد و شهریور ١٣۶٧ قهراً ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند را پنهان نگاه داشته‌اند.

سازمان عدالت برای ایران و عفو بین‌الملل بر اساس اطلاعاتی که از سوی زندانیان سابق، اعضای خانواده‌ها، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خبری و گروه‌های سیاسی به دست آورده‌اند، احتمال می‌دهند که تعداد گورهای جمعی که در نقاط مختلف ایران پراکنده‌اند بالغ بر ١٢٠ مورد باشد. بسیاری از این گورها در نقاط متروکه در داخل یا حوالی قبرستان‌ها واقع هستند.

این دو سازمان اکنون تصاویری از یک گور جمعی در حوالی شهر قروه کوردستان منتشر کرده‌اند که احتمال می‌رود محل دفن دستکم ٢٠ زندانی سیاسی اعدامی کورد باشد. گفته می‌شود آنها اعضای گروه‌های چپگرای مخالف جمهوری اسلامی و متشکل از زنان و مردان بودند.

این گزارش اشاره می‌کند که مقامات ایرانی در طول چند دهه سنگ‌قبرهایی که خانواده‌ها گذاشته‌اند را پیوسته نابود کرده‌اند.

طبق یافته‌های عدالت برای ایران و عفو بین‌المل، تیرماه ١٣٩۵ محل این گور جمعی در نزدیکی قروه با بولدزر تخریب شد و اکنون مقامات حکومتی آنرا زمین کشاورزی نام‌گذاری کرده‌اند.