بیانیه‌ای درشهر آمد: در برابر کودتا سکوت نکنید

تشکیلات دَم پارتی در شهر آمد علیه مصادره‌ی شهرداری وان بیانیه‌ای قرائت کرد و گفت: «به افرادی که می‌خواهند اراده‌ی خلق ما را مصادره کنند هشدار می‌دهیم‌. لازم است همگان در هرجایی علیه این ناعدالتی بایستند و اعتراضات دمکراتیک انجام دهند.»

تشکیلات حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در شهر آمد علیه مصادره‌ی شهرداری وان بیانیه‌ای را در مقابل کمیته‌ی انتخابات آمد قرائت کرد، در هنگام قرائت این بیانیه جمعیت شعار «عبدالله زیدان شکوه ماست» را سردادند.

عباس شاهین ریاست مشترک شعبه‌ی آمد دَم پارتی اعلام کرد، اراده‌ی خلق وان در صندوق‌های آرا به طور واضح مشخص شد و در ادامه گفت: «عبدالله زیدان ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان است. باید همگان به این احترام بگذارند، فورا از این تصمیم اشتباه دست بردارند.»

سرحد اَرن نماینده‌ی پارلمانی شهر آمد اعلام نمود، لازم است همگان اعتراض نمایند و هیچ کس سکوت ننماید و به این مصادره اجازه داده نشود.

سرا بوجاک‌ ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر آمد اعلام کرد، خلق کوردستان در کنار خلق وان هستند و شهرداری‌هایشان را تسلیم آن‌ها نخواهند کرد.

سپس شعار «آمد به شما افتخار می‌کند» سرداده شد.

پلیس به جمعیت یورش برد و دست یکی از شهروندان شکسته شد و ۴ شهروند نیز دستگیر شدند.