حملات حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) در گَوَر محکوم شد: چندین نفر دستگیر شدند

حملات حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) در منطقه‌ی گَوَر جولمرگ محکوم گردید، در این اقدام پلیس حمله کرد و چندین نفر را دستگیر کرد.

حملات حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) امروز در منطقه‌ی گَوَر جولمرگ محکوم گردید. قبل از قرائت اطلاعیه، پلیس تمامی خیابان‌ها را محاصره کرد. اما جمعیت در مقابل مقر حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ) در گَوَر تجمع کردند و پلاکارد “خیانت را قبول نخواهیم کرد، از دست‌آوردهایمان محافظت می‌کنیم” و شعار “مرگ بر خیانت” سرداده شد.

پلیس به بهانه‌ی “ممنوعیت فعالیت و تظاهرات” تلاش کرد از این تجمع ممانعت کند. اما جمعیت به سوی به سوی مرکز کارگاه‌های زاگروس راهپیمایی کردند. پلیس با بمب گازی حمله کرد. افراد زیادی زخمی شدند. چندین نفر نیز دستگیر شدند. پارلمانتاران حزب چپ سبز بر روی خیابان دست به تحصن زدند. پلیس به آن‌ها حمله کرد.

شهروندان شعار “با مقاومت پیروز می‌شویم” و “زنده باد رهبر آپو” و “مرگ بر خیانت” اعتراض کردند. اعتراض جوانان ادامه داشت و یک پلیس زخمی شد.

سپس پارلمانتاران و شهروندان در مقر حزب جمع شدند. محاصره‌ی مقر ادامه دارد.