ه‌پ‌گ: ۳ اشغالگر مجازات شدند، ۳ سنگر مورد اصابت قرار گرفتند

در عملیات گریلاهای ه‌پ‌گ/یژا استار در زاپ؛ ۳ اشغالگر ترکیه مجازات شدند و ۳ سنگر نیز مورد اصابت قرار گرفت. ه‌پ‌گ اعلام کرد که در حملات اخیر ارتش ترکیه، هیچ آسیبی به نیروهایمان نرسیده است.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) گفت: «در باکور کوردستان و در مناطق حفاظتی مدیا، ارتش اشغالگر ترکیه؛ از راه هوایی و زمینی مواضع نیروهایمان را بمباران می‌کند. نیروهای گریلایمان با تاکتیک‌های نوین این حملات ارتش اشغالگر ترکیه را خنثی کرده‌اند. اما ارتش اشغالگر ترکیه که نمی‌تواند هیچ نتیجه‌ای به‌دست آورد، با شایعه کذب و از راه مدیای جنگ ویژه ادعا می‌‌کند که گویا در این حملاتش تلفات زیادی بر نیروهای ما وارد ساخته است و بدین صورت علنا دروغ‌پراکنی می‌کند. در حملات اخیر ارتش ترکیه هیچ آسیبی به نیروهای ما نرسیده است. دولت ترکیه با این دروغ‌های جنگ ویژه‌اش، وضعیت ناهموار و تحت فشار خود را نشان می‌دهد.»

در بیانیه ه‌پ‌گ اطلاعات بیشتری در این زمینه آمده است و بدین صورت ادامه یافته:

عملیات گریلا در منطقه شهید دلیل واقع در غرب زاپ:

در ۱۵ نوامبر ساعت ۰۸:۰۰ در میدان مقاومت تپه جودی با سلاح انفرادی به اشغالگران حمله شد و با این یورش، تحرک اشغالگران متوقف گردید.

در ۱۵ نوامبر ساعت ۱۰:۲۵ در میدان مقاومت تپه جودی، اشغالگران هدف تک‌تیراندازهای گریلا قرار گرفتند . یک اشغالگر به مجازات رسید.

در ۱۶ نوامبر ساعت ۰۴:۳۰ در میدان مقاومت تپه جودی با تک‌تیرانداز به اشغالگران حمله شد و یک اشغالگر مجازات گردید.

در ۱۶ نوامبر ساعت ۱۷:۳۰ در میدان مقاومت تپه جودی با سلاح سنگین به اشغالگران حمله شد و یک سنگر مورد اصابت قرار گرفت.

در ۱۵ نوامبر ساعت ۱۴:۲۵ در میدان مقاومت تپه آمدیه اشغالگران هدف تک‌تیراندازهای گریلا قرار گرفتند و یک اشغالگر به مجازات رسید.

در ۱۶ نوامبر ساعت ۱۱:۳۰، ۱۲:۰۰، ۱۷:۰۰ و ۱۸:۰۰ در میدان مقاومت تپه آمدیه با سلاح سنگین به اشغالگران حمله شد و ۲ سنگر مورد اصابت قرار گرفت.

در ۱۷ نوامبر ساعت ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ در میدان مقاومت تپه آمدیه با سلاح سنگین به اشغالگران حمله شد.

در ۱۸ نوامبر ساعت ۱۵:۰۰ در میدان مقاومت تپه آمدیه با سلاح سنگین به اشغالگران حمله گردید.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با سلاح ممنوعه، گازهای شیمیایی و پهبادهای حامل مواد منفجره:

در ۱۶ نوامبر در منطقه متینا سنگرهای نبرد در میدان مقاومت تپه چارچل، ۲ بار با پهبادهای حامل مواد منفجره بمباران شدند.

در ۱۶ نوامبر در منطقه متینا سنگرهای نبرد در میدان مقاومت تپه اورته، ۱۹ بار با سلاح‌های ممنوعه بمباران گردید.

در ۱۵ و ۱۶ نوامبر سنگرهای نبرد در میدان مقاومت تپه جودی ۱۷ بار با پهبادهای حامل مواد منفجره بمباران شدند.

در ۱۵ و ۱۶ نوامبر سنگرهای نبرد در میدان مقاومت تپه آمدیه یک بار با پهباد حامل مواد منفجره و ۴ بار با سلا‌ح‌های ممنوعه بمباران شد.

سایر حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

در ۱۵ و ۱۶ نوامبر میدان مقاومت تپه بهار در منطقه شهید دلیل در غرب زاپ ۳ بار، محور جنگی متینا در منطقه متینا ۱ بار و محور شهید شریف در منطقه خاکورک ۲ بار و در مجموع ۶ بار با هواپیماهای جنگی بمباران شدند.

در ۱۶ نوامبر منطقه شهید دلیل در غرب زاپ با بالگردهای جنگی بمباران شد.

مناطق زاپ، شهید دلیل در غرب زاپ، متینا و خاکورک هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.