ه‌پ‌گ: ۴ اشغالگر مجازات شدند، به یک بالگرد و ۱۱ سنگر اشغالگران ضربه وارد شد

گریلا‌های آزادی‌بخش کوردستان ضربات سنگینی به ارتش اشغالگر ترکیه وارد می‌نمایند. در عملیات گریلا ۴ اشغالگر مجازات شدند، همچنین به یک بالگرد و ۱۱ سنگر اشغالگران آسیب وارد شد.

مرکز اطلاع رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق(ه پ گ) در رابطه با عملیات‌های گریلا و حملات ارتش اشغالگر ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

" در منطقه شهید دلیل واقع غرب زاپ:

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۷:۴۰ و ۰۸:۰۰ و ۱۰:۰۹ و ۱۱:۳۰ و ۱۱:۵۰ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین به ۵ سنگر اشغالگران ضربه وارد شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۲:۴۰ و ۱۳:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین به یک سنگر اشغالگران آسیب وارد شد.

 ۱۸ سپتامبر ساعات ۱۳:۰۵ دقیقه و ۱۵:۲۰ دقیقه و ۱۶:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین به اشغالگران ضربه وارد شد. یک اشغالگر مجازات گردید. همچنین به یک سنگر اشغالگران آسیب وارد شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۶:۴۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با عملیات تک تیراندازی  اشغالگران هدف قرار گرفتند. در این عملیات یک اشغالگر مجازات شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۹ سپتامبر ساعت ۰۱:۰۰ و ۰۳:۱۰  در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین به دو سنگر اشغالگران ضربه وارد شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۷ سپتامبر ساعت ۰۹:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه تیم‌های متحرک ما با سلاح سنگین اشغالگرانی را که تلاش می‌کردند در منطقه مستقر شوند، هدف قرار دادند.

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۲:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با عملیات تک تیراندازی اشغالگران هدف قرار گرفتند. یک اشغالگر مجازات شد.

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۴:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه، ۶ بار با سلاح سنگین اشغالگرانی که می‌خواستند در منطقه مستقر شوند، هدف قرار گرفتند.

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۷:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح سنگین، اشغالگرانی که تلاش می‌کردند در منطقه مستقر شوند، هدف قرار گرفتند. به یک سنگر اشغالگران ضربه وارد شد.

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۸:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با عملیات تک تیراندازی اشغالگران هدف قرار گرفتند. در نتیجه این عملیات یک اشغالگر مجازات شد.

 ۱۸ سپتامبر ساعت ۰۷:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه اف ام، با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند. به یک سنگر اشغالگران آسیب وارد شد.

 در منطقه متینا:

 ۱۷ سپتامبر ساعت ۱۸:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه اورته با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند.

 ۱۸ سپتامبر ساعت  ۱۹:۳۰ و ۲۱:۰۰، سه بار هلیکوپترهای اشغالگران هدف قرار گرفتند. به یک هلیکوپتر آسیب وارد شد. هلیکوپتر آسیب دیده مجبور شد منطقه را ترک کند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

۱۸ سپتامبر منطقه شهید دلیل در غرب زاپ ، منطقه مقاومتی تپه جودی ۲ بار ،منطقه روستای شیلازه‌ی متینا یک بار و در مجموع ۳ بار جنگنده‌ها منطقه را بمباران کردند.

 ۱۸ سپتامبر منطقه شهید دلیل در غرب زاپ و منطقه متینا با هلیکوپترهای جنگی بمباران شدند.

 مناطق زاپ، شهید دلیل و متینا توپ‌باران شدند.