ه‌‌پ‌گ‌: آنان میراثی غنی از مبارزه را از خود برجای گذاشتند

ه‌پ‌گ مشخصات ۲ گریلا را که در ۷ دسامبر ۲۰۲۱ در خاکورک شهید شدند را آشکار کرد و گفت‌: ‌«تا آخرین نفس با ذهنیتی نیرومند و پایبندی عمیق،‌ مبارزه کرده و میراثی غنی از مبارزه را از خود برجای گذاشتند.‌‌»

در ارتباط با شهدا

مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق ‌(ه‌پ‌گ) در ارتباط با شهادت ۲ گریلا بیانیه داد. بیانیه ه‌پ‌گ به شرح زیر است‌:

‌‌«رفقای ما دنیز و رستم مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۱ در منطقه خاکورک براثر حمله دشمنان به کاروان شهدا پیوستند.

فرزندان قهرمان خلق کوردستان، رفقای ما دنیز و رستم که خواستند برضد حملات اشغالگرانه علیه خلق‌ما،‌ با مشارکت خود در میان جنبش‌ آزادی پاسخی باشند،‌ در هر عرصه‌ای که به کار و کنش پرداختند یک ایستار نمونه از خود نشان دادند. در دشوارترین و سخت‌ترین زمان‌ها خواستند در جبهه‌های مقدم جای گرفته و برای این کار خود را پیشنهاد می‌کردند. در مناطق مختلف کوردستان بی‌تردید به انجام و ظایف انقلابی پرداختند. رفقای ما دنیز و رستم با نیرویی که از ایدئولوژی آزادی رهبر آپو گرفتند، وظایف دشوار بسیاری را به صورت موفقیت‌آمیز به اتمام رساندند و به مبارزان مصمم و پیروزمند مبدل شدند. برای اینکه به اهداف شهدا عمل کنند، مبارزه آزادی را با مطالبه‌ای عظیم، قدرتمند نمایند، تا آخرین نفس با ذهنیتی نیرومند و پایبندی عمیق مبارزه کرده و میراثی غنی از مبارزه را برجای گذاشتند.

رفقای ما دنیز و رستم برضد حملات دشمنان حیاتی بر اساس خط فدائی را برای خود برگزیدند و به کاروان شهدا پیوستند. در ابتدا به خانواده‌های ارجمند رفقایمان دنیز و رستم و سپس به تمام خلق میهن‌دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم و قول می‌دهیم که مبارزه‌ای را که رفقایمان برای ما برجای گذاشته‌اند را مصممانه ادامه خواهیم داد.

مشخصات رفقای شهید به شرح زیر است‌:

نام سازمانی‌: دنیز آراس کوبانی

نام و نام خانواگی‌: نجلا عادل بوزی

محل تولد‌: کوبانی

مادر-پدر‌: غزال-عادل

زمان و مکان شهادت‌: ۷ دسامبر ۲۰۲۱ / خاکورک

*****

نام سازمانی‌: رستم جودی

نام و نام خانواگی‌: آپو اشکان

محل تولد‌: جولمرگ

مادر-پدر‌: جازیه-رجب

زمان و مکان شهادت‌: ۷ دسامبر ۲۰۲۱ / خاکورک.‌»