حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) از اتحادیه‌های بین‌المللی قدردانی کرد

کمیته‌ی اجرایی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) از اتحادیه‌های که بیانیه‌‌ی آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را در نشست شبکه‌ی‌ مبارزه و حمایت اتحادیه‌ی بین‌المللی امضا کرده‌اند قدردانی کرد.

کمیته‌ی اجرایی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) اعلام کرد: “فعالیت‌های که اخیرا در سطح جهانی برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار شده‌اند و فراخوان‌هایی که در این چارچوب صادر می‌شوند، برای ما باارزش هستند. به این دلیل از اتحادیه‌هایی که در نشست شبکه‌ی مبارزه و حمایت اتحادیه‌‌ی بین‌المللی در ۱۰-۱۱-۱۲ سپتامبر در شهر سائو کوسه دوس کامپوس برگزار شد و بیانیه‌‌ی حمایت حمایت از خلق کورد و  آزادی رهبر آپو را امضا کردند قدردانی می‌‌کنیم.

به ویژه جنبش سوسیالیست انقلابی برزیل، که عضو کمیته‌ی تجدید قوای انقلابی است و عامل و واسطه این فراخوان بوده‌اند، همچنین به تمامی دوستانی که زحمت کشیده‌اند تبریک می‌گوییم و از آن‌ها تشکر می‌کنیم”.

در اطلاعیه‌ی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) ذکر شده است: “به همین مناسبت بار دیگر آشکار شد که پارادایم دموکراتیک، اکولوژیکی و دفاع از آزادی زن رهبر آپو جهانی شده و هر روز بیشتر از آن صیانت می‌شود”. اطلاعیه این‌گونه ادامه یافته است: “برای این‌که امید و خواست مبارزه را در اندیشه‌های رهبر آپو و پروژه‌ی وی که انقلابی بودن را به انسان‌ها تقدیم می‌کند را محدود کنند، انزوای مطلق بر وی تحمیل کرده‌اند. بنابراین اعلام شد که این انزوا به هیچ وجه قابل قبول نیست.

برای پایان دادن به این انزوای مطلق که در هیچ یک از استانداردهای بین‌المللی، اخلاق، ارزش و قوانین جای نمی‌گیرد و قابل گنجاندن نیست، به عنوان جنبش آزادی‌بخش کورد، ما در حال مبارزه‌ای بزرگ و عظیم اجتماعی هستیم. با این مبارزه‌ی خود، ما حمایت اتحادیه‌ی کارگران در سن پائولو را بسیار مهم قلمداد می‌کنیم، که در شخصیت رهبر آپو و در برابر سیاست انزوا و به سکوت واداشتن خلق کورد و تمامی بشریت ایستادند. امیدواریم شاهد افزایش چنین فراخوان‌هایی برای مبارزه باشیم.

همچنین می‌خواهیم از رفقایی که در معرفی پارادیگمای رهبر آپو در کشورهای زیادی تجمع می‌کنند و کنسرت حمایتی برگزار می‌کنند، تشکر نماییم. اخیرا جوانان برای رهبر آپو فعالیت‌هایی برگزار کردند، سمینارهایی در میلان، برسیکا، آلسندریا، سالرنو، ناپلی، رم و پیسسا‌ با شرکت صدها تن برای معرفی پارادیگمای رهبر آ‌پو برگزار شد و کنسرت‌ امیدها با حضور هزاران نفر برگزار شد. از دوستانی که این فعالیت‌ها را برگزار کردند تشکر می‌کنیم.

پارادیگمای رهبر آپو جهانی شده است، ابتدا در بین خلق ما و همچنین در تمامی جهان با جوش و خروش فراوان و دعوت به مبارزه مورد استقبال قرار می‌گیرد. هرگز امید خود را از دست نخواهیم داد، تا زمانی که آزادی فیزیکی رهبر آپو تامین نگردد، این امر ادامه خواهد داشت. بر این مبنا به خلق و دوستان خود اعلام می‌کنیم که در مبارزه همراه و همگام آن‌ها هستیم و با احترام و عشق به آن‌ها درود می‌فرستیم”.