خودمدیریتی شنگال با افکار رهبر آپو پذیرفته خواهد شد

سران عشیره‌های شنگال اعلام کردند که با اندیشه عبدالله اوجالان از سرزمین، تاریخ و مردم خود محافظت خواهند کرد و گفتند با این ایده خودمدیریتی شنگال نیز پذیرفته خواهد شد.

اعضای شورای عشایر شنگال درباره بیست و پنجمین سالگرد توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کردند.

حسن اودو از شورای عشایر شنگال با بیان اینکه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای نجات مردم کورد و همه مردم ستمدیده تلاش می‌کند، گفت: « او از خلق کورد خواست در مقابل ظلم در باکور، باشور، روژهلات و روژاوا بایستند. بنابراین نه تنها دولت ترکیه بلکه کشورهای بین‌المللی نیز از این فکر ناراحت شدند و می‌خواستند اندیشه رهبر آپو را از بین ببرند. اما اکنون افکار او در بین مردم و حتی در هر خانه‌ای گسترش یافته است. رهبر آپو می‌گوید جامعه ایزدی تحت ستم است و قبل از انفجار تلزار و سیبا شیخ خدر و نسل‌کشی هم هشدار داد و گفت که اتفاقات بزرگی برای ایزدی‌ها رخ خواهد داد. او همچنین نسبت به نسل‌کشی هشدار داد و گفت باید جلوی آن را بگیریم، اما بسیاری از طیف‌ها گفتند که ما مالک این سرزمین و منطقه هستیم و راه را بستند و مانع شدند.

اگر برخورد آنها نبود، این همه مادران و خواهران ما به دست داعش نمی‌افتادند. این هشدارهای رهبر آپو به همه سران قبایل و بزرگان جامعه ایزدی اعلام شد که خطری برای جامعه ایزدی وجود دارد.»

حسن اودو در ادامه گفت: «همه به صورت شخصی به دیدگاه رهبر آپو نزدیک شدند ، اگر نظر رهبر آپو پذیرفته می‌شد، می‌توانستیم در مقابل نسل‌کشی بایستیم و مقاومت کنیم. نظر رهبر آپو، یک اندیشه آزاد، حهانی و تاریخی است، به همین دلیل است که دولت‌ها آن را نمی‌پسندند. این اندیشه برابری و صلح به همراه دارد و همه را دور خود جمع می‌کند.»

حسن اودو در پایان گفت: «اندیشه رهبر آپو اکنون در شنگال گسترش یافته است. قبل از آن مردم شنگال، هر ده نفر متعلق به یک حزب بودند. یعنی خود ایزدی‌ها با هم نبودند. اما اکنون قدرتمند شده‌اند و می‌توانند حتی جلوی حکومت را بگیرند. اگر آن قدرت نبود، یک فرد ایزدی نمی‌توانست حتی در خانه‌اش بنشیند  اما این ایده باعث شد که قدرت، حزب و شوراهای آن تشکیل شود، اگر آن اندیشه نبود، شوراهای مستقل شنگال تشکیل نمی‌شد. یکی از تحولات قابل توجه دیگر در نتیجه این اندیشه جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) متولد شد و اکنون صدای زنان ایزدی به گوش جهانیان می‌رسد. کار و تلاش‌های آنها در عراق، کشورهای عربی و در سطح بین‌المللی در حال انجام است. قبلاً یک زن ایزدی نمی‌توانست از خانه خارج شود، اما اکنون می‌تواند خودش را مدیریت کند، سرنوشت خود را تعریف می‌کند. اکنون زنان ایزدی در هر خانه‌ای در مقابل هر حمله‌ای مقاومت می‌کنند و می‌گویند من شرف  خود هستم، نه شرف هیچکس دیگری. پس از همه این موارد، اکنون جامعه ایزدی به خودکفایی رسیده است و منتظر کسی نخواهد بود. به غیر از ایزدی‌ها، سوری‌ها و عرب‌ها نیز در شورای خودمدیریتی شنگال شرکت می‌کنند. ما به این نتیجه رسیدیم که با این اندیشه می‌توانیم از سرزمین، تاریخ و مردم خود محافظت کنیم.»

مام خلف نیز که یکی از اعضای شورای عشایر است با بیان اینکه هرکس این اندیشه را دنبال کند می‌تواند هر جامعه‌ای را سازماندهی کند، گفت: «خلق عرب نیز می‌توانند خود را بر این ایده سازمان دهند و اکنون جامعه عرب به سخنان رهبر آپو گوش می‌دهد.  هر روز درباره ایده‌های رهبری در جوامع خود صحبت می‌کنند. این ایده هر روز بیشتر گسترش می‌یابد و به جلو می‌رود.»

مام خلف گفت: «اگر اندیشه‌های رهبر آپو در خاورمیانه گسترش یابد راه حلی پیدا می‌شود و این جنگ ۹۰ درصد پایان می‌یابد و این به خاطر یک اندیشه مسالمت آمیز و خیرخواهانه و ملی است و ما به عنوان مردم شنگال موافق آن هستیم. با این ایده، خودمدیریتی شنگال نیز پذیرفته می‌شود و در منطقه گسترش می‌یابد.»

مام خلف با بیان اینکه کارزار آزادی پیروز خواهد شد، گفت: «چون مردم ما نیز به آزادی رهبر آپو نیاز دارند، این کارزار روز به روز افراد بیشتری را دور خود جمع می‌کند. ما نیز باید در جمع مردم و دوستان خود برای توسعه آن بیشتر تلاش کنیم.

روز ۱۵ فوریه روز سیاهی برای مردم و به ویژه مردم ما در شنگال بود. زیرا اگر اندیشه و فلسفه او نبود، ما نمی‌توانستیم این پیام‌ها را از طریق رسانه‌ها اعلام کنیم.»

مام خلف در پایان گفت ما هر کاری برای رهبر آپو انجام دهیم کافی نیست، او کاری کرد که یک بار دیگر شنگال ساخته شود، مردم ما به خانه‌های خود برگردند و از سرزمین خود صیانت کنند. باز هم اگر افکار او نبود، شاید حالا کوه شنگال هنوز هم در دست وحشی‌ها باقی می‌ماند. ما باید این بار صدای خود را بلند کنیم و به کشورهای بین‌المللی برسانیم و رهبر آپو را از زندان آزاد کنیم.»