روزنامه‌نگاران‌: علیه حملات دولت ترکیه باید تدابیر لازمه اتخاذ شود

روزنامه‌نگاران و نهادهای مطبوعاتی شنگال، حمله دولت ترکیه به خودروی مطبوعات آزاد را محکوم کرده و برای اتخاذ تدابیر امنیتی برای روزنامه‌نگاران، فراخوان دادند.

اعتراضات علیه حملات دولت اشغالگر ترکیه برضد روزنامه‌نگاران در شنگال افزایش یافته است. روزنامه‌نگاران و اعضای نهاد‌های مطبوعاتی شنگال طی بیانیه‌ای، این حمله را محکوم کردند.

مشروح این بیانیه به شرح زیر می‌باشد‌:

‌«ما روزنامه‌نگاران شنگال، حمله علیه خودروی مطبوعاتی تیم چرا تی‌وی شنگال را به شدت محکوم می‌کنیم. این عمل نقض تمام ارزش‌های انسانی و اخلاقی است، مطبوعات آزاد هدف گرفته می‌شود و این حملات تهدیداتی را علیه امنیت روزنامه‌نگارانی که به وظایف خود یعنی اطلاع‌ رسانی واقعیت‌ها عمل می‌کنند، به وجود می‌آورد.

ما بیان‌ می‌داریم که یقینا لازم است دفاع از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در زمان عملی کردن وظایف خود، صورت گیرد. همچنین ما تمام طرفین مربوطه را فرا می‌خوانیم که بازجویی فوری و شفاف در ارتباط با این وقایع انجام دهند و مجرمان به عدالت سپرده شوند تا به مجازات خود برسند.

حمله علیه روزنامه‌نگاران، حمله علیه آزادی بیان و حقوق بشر د مسئله اطلاع‌ رسانی است. ما یقینا برضد هرگونه شیوه خشونت و ترور علیه روزنامه‌نگاران، ایستادگی خواهیم کرد. ما همراه با هم، آزادی روزنامه‌نگاری و دفاع از روزنامه‌نگاران را در سراسر جهان قدرتمند خواهیم نمود.‌»