تقلب آشکار در قَرَص: سربازان و پلیس‌ها بازگردانده شدند

آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ برای تغییر نتایج انتخابات محلی به سود خود، پلیس و سربازانشان را به قَرَص منتقل کردند، سپس با اتوبوس آن‌ها را بازگرداندند.

در انتخابات محلی ۳۱ مارس، هزاران سرباز و پلیس با اتوبوس به قَرَص منتقل شده بودند، امروز این «رای دهندگان انتقالی» با اتوبوس از شهر خارج شدند. پلیس و سربازان در حال خروج از شهر با اتوبوس و مینی بوس در جاده سلیم و قاموشان دیده شدند. شهروندان لحظات خروج سربازان و پلیس از شهر را ثبت کردند.

در انتخابات دیروز در مرکز قَرَص حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) ۱۶ هزار و ۳۸۴، حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) ۱۳ هزار و ۱۲۰ رای کسب کردند، اختلاف آرا این دو‌ حزب ۳ هزار و ۲۶۴ رای بوده است.

دَم پارتی تاکید کرده است، ۳ هزار و ۸۴۲ سرباز و پلیس به این شهر منتقل شده‌اند.