زنان و جوانان عرب شنگال برای رهبر خلق کورد به راهپیمایی پرداختند

به مناسبت ۲۵مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه زنان و جوانان عرب شنگال برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به راهپیمایی انجام دادند و گفتند: «شبانه روز برای آزادی جسمانی رهبر آپو به مقاومت می‌‌پردازیم.»

به مناسبت ۲۵مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه زنان و جوانان عرب شنگال و ابتکار عمل جوانان عرب شنگال راهپیمایی انجام دادند.

این راهپیمایی در روستای خلف با شعار «ما جوانان عرب به حلقه‌ای از آتش به دور رهبر آپو تبدیل می‌شویم» و «آزادی جسمانی رهبر آپو را تضمین خواهیم کرد» آغاز شد.

«به عنوان زنان عرب برای آزادی رهبر آپو به مبارزه می‌‌پردازیم»

فاطمه مصطفی به نمایندگی از مجلس زنان عرب بیانیه‌ای قرائت کرد.

فاطمه مصطفی به توطئه و انزوا علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد و اعلام نمود این توطئه علیه تمامی خلق‌های آزادی‌خواه شکل گرفت و در ادامه گفت: «اکنون خلق‌های فرودست در تمامی جهان با فکر رهبر خود را سازمان داده و خود را اداره می‌کنند. در زمان توطئه علیه رهبر آپو، در شخصیت رهبر، آزادی زنان مورد هدف قرار گرفت که از طریق فکر رهبر آپو خود را از بردگی می‌رهانیدند.»

فاطمه به حمله‌ی داعش به شنگال اشاره کرد و تاکید نمود، اردوغان که از داعش حمایت می‌کند، برای ایجاد مانع برای آزادی زنان و خلق‌ها، انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را تشدید می‌بخشد‌ و در ادامه گفت: «به عنوان زنان عرب خود را بر اساس فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو سازمان داده‌ایم، شبانه روز از رهبر حمایت می‌کنیم و برای آزادی جسمانی رهبر آپو به مبارزه می‌پردازیم.»

«به حلقه‌ای از آتش به دور رهبری تبدیل می‌شویم»

حسن اسود به نمایندگی از جوانان عرب، در رابطه با دستگیری رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اعلام کرد: «ما برای آزادی رهبری با شعار ‘هیچ کس قادر نیست خورشید ما را تاریک نماید’ همیشه در حال مبارزه خواهیم بود و دست از مبارزه برنمی‌داریم. برای رفع انزوا به عنوان جوانان عرب به حلقه‌ای از آتش به دور رهبر آپو تبدیل می‌شویم.»

این راهپیمایی با شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست» به پایان رسید.