ابهام‌آفرینی، روشنگری، پژاک

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) از بدو تاسیس در سال ۲۰۰۴م تاکنون سعی بر آن داشته که خلق را با برنامه و اهداف خود آشنا نماید، رقبا را همچون متحدی ببیند که با دشمن مشترک به مبارزه بپردازند و با دشمنان نیز به مبارزه پرداخته است.

حزب انقلابی از بدو تاسیس با سه نیروی خلق، رقبا و دشمنان، در زیست جهان خویش روبرو می‌شود، خواهان معرفی و تبیین برنامه‌های خویش برای خلق در جهت جذب آنان، رقابت اخلاق‌مدارانه با رقیبان و مبارزه با دشمنان خود خواهد بود.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) از بدو تاسیس در سال ۲۰۰۴م تاکنون سعی بر آن داشته که خلق را با برنامه و اهداف خود آشنا نماید، رقبا را همچون متحدی ببیند که با دشمن مشترک به مبارزه بپردازند و با دشمنان نیز به مبارزه پرداخته است.

از آنجا که پژاک اعتقادی راسخ به آزادی و دمکراسی دارد، در طول حیات خویش هر گونه نقدی را پذیرا و حتی تخریب‌های غیراخلاقی را نیز با منشی دمکراتیک پاسخگو بوده تا بلکه نور شفافیت، تاریکی ابهام‌ها را روشن نماید و مانعی بر ایجاد و برقراری روابطی سازنده در میان احزاب شرق کوردستان وجود نداشته باشد.

اما متاسفانه برخی از افراد که منفعت خلق را قربانی مطامع و منفعتهای شخصی خود می‌کنند، تاکیدی کینه ورزانه بر ابهام آفرینی‌های کاذب در زیست جهان سیاسی شرق کوردستان برعلیه پژاک دارند!، اگر چه این نوشتار به دنبال ریشه‌یابی و تحلیل محتوای اینگونه جنگ‌های روانی نیست اما بار دیگر در چهارچوب منش دمکراتیک، سعی بر آن می‌دارد مستدلانه پاسخگوی برخی از این ابهام آفرینی‌ها باشد.

اخیرا در تاریخ ۹ مارس، کلابی در شبکه اجتماعی مجازی کلابهاوس تحت عنوان: "موضع و اقدامات پژاک در انقلاب ژینا" برگزار گردیده است که افرادی خاص اقدام به بازآفرینی ابهام‌های تکراری گذشته نموده‌اند، اگر چه جای پرسش است که چرا با وجود پاسخگویی و شفاف‌سازی کادر رهبری پژاک در رابطه با این ابهام ها، همچنان برخی افراد اقدام به بازآفرینی آنان در عرصه عمومی می‌کنند؟! اما این نوشتار به صورت تیتر وار اقدام به روشنگری می‌نماید:

۱- موضوع کلاب تحت عنوان: "موضع گیری و اقدامات پژاک در انقلاب ژینا" مورد بحث قرار گرفته است، در اینجا لازم است از مدیران این کلاب پرسشی مطرح شود: چرا ژن، ژیان، ئازادی را از متن موضوع حذف کرده‌اید؟! اگر جهان‌بینی ایدئولوژیک در این انتخاب تاثیر و نقشی نداشته‌اند قاعدتا صحیح آن بود که "ژن، ژیان، ئازادی" را حذف نمی‌کردید!، متاسفانه رویکرد حذفی هنوز در فرهنگ سیاسی ما رخت بر نبسته است!.

۲- بیان داشته‌اید که پژاک خود را صاحب انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" مطرح کرده است. اولا پژاک هیچگاه چنین گزاره‌ای را مطرح نکرده است بلکه کاملا برعکس، شعار "ژن، ژیان، ئازدی" و حرکت انقلابی خلق را متعلق به همه دانسته است، اما حقیقت را نمی‌توان نادیده انگاشت، آنچنانکه برخی انتساب شعار "ژن، ژیان، ئازادی" به رهبر آپو را از بیخ و بن منکر شدند!.

۳- اظهار داشته‌اند که چرا پژاک همچون احزاب کلاسیک خلع سلاح نشده است؟. گزاره‌ای شانتاژگونه که می‌خواهد این پیام جعلی را به ذهن مخاطب القا نماید که گویا پژاک با رژیم مستبد اسلامی غیرمشروع حاکم بر تهران و اشغالگر شرق کوردستان روابط حسنه دارد.

پاسخ این سوال بسی آسانتر از پیچیده نمودن آن است، احزاب کلاسیک آن لحظه‌ای که زیستن در کمپ را بر مبارزه در قندیل ارجح دانستند، خلع سلاح گشته و نقطه پایانی بر روند مبارزاتی خویش گذاشتند مگر آنکه فصلی دیگر از حیات سیاسی خویش را در زمان و مکانی دیگر خلق نمایند، آنچنان که پژاک در کوهستان‌های آزاد کوردستان مشغول مبارزه می‌باشد و هیچ نیرویی توان خلع سلاح آن را ندارد.

۱- اعلام داشته‌اید که چرا پژاک در جریان مبارزات خیابانی طی انقلاب ژن، ژیان، ئازادی، از نیروی نظامی خویش در حمایت از مردم استفاده نکرده است. اولا یگان‌های مدافع شرق کوردستان در شرایط حاضر، ستون اصلی نظامی شرق کوردستان در مقابل اشغالگران می‌باشند و عیان است هیچ یک از احزاب دیگر چنین توان نظامی ندارند چرا که گریلاهای شرق کوردستان در دوازده ماه سال از ماکو تا ایلام و اخیرا حتی لرستانات هم حضور فعالی دارند. ثانیا تصمیم‌گیری برای ورود این نیرو به داخل شهرها و آزاد نمودن آنها از یوغ اشغالگران، از نظر عملیاتی کاملا امکان‌پذیر بود اما مشکل و تهدید اساسی آن بود که چون حرکت انقلابی سایر شهرهای ایران بسیار عقب تر از شرق کوردستان بود، رژیم امکان بسیج تمامی قوا و تمرکز بر شهرهای شرق کوردستان از نظر نظامی را داشت، به همین دلیل احتمال تکرار سناریوی جنگ خندق‌ها در شمال کوردستان بسیار بالا بود!.

۲- رابطه‌ی میان پژاک و پ‌ک‌ک مطرح گردیده است. پ‌ک‌ک و پژاک به عنوان دو حزب کوردستانی، زیر چتر ک‌ج‌ک در موضعی برابر با یکدیگر متحد بوده و به همکاری با یکدیگر می‌پردازند آنچنانکه سایر احزاب از سایر بخش‌های کوردستان، از جمله پ‌ی‌د از غرب کوردستان نیز در آنجا حضور دارند و هیچگونه رابطه‌ی رئیس و مرئوسی میان این احزاب حاضر در ک‌ج‌ک وجود ندارد.

۳- مطرح گردیده آنچانکه در شمال و غرب کوردستان فعالیت و مبارزه صورت گرفته، در شرق کوردستان از جانب پژاک انجام نشده است. عامل تعیین‌کننده در شدت و حدت فعالیت‌ها و مبارزات در یک میدان سیاسی، تحت تاثیر متغیرهای بسیاری است که حزبی همچون پژاک نیز یکی از این متغیرها می‌باشد، اما بدون شک پژاک هر آنچه در توان داشته و قابلیت اجرایی داشته است دریغ نورزیده و در میدان سیاسی شرق کوردستان انجام داده است، اگر امروز روژآوا به چنین مرحله‌ای رسیده است، اولا دستاورد همه ما می‌باشد و ثانیا این احتمال برای شرق کوردستان نیز در آینده‌ای نه چندان دور متصور است.

در پایان، امید بر این است که این نوشتار با منشی دمکراتیک و اخلاق‌مدار توانسته باشد نور شفافیت را بار دگر بر تاریکی ابهام آفرینی‌های کاذب برعلیه پژاک افکنده باشد.