مقاومت در امرالی پیروزی را تضمین کرد

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که در انزوا در زندان امرالی به سر می‌برد با عزم و مقاومت خود این پیروزی را تضمین کرد.

دادگاه‌هایی که چشمانشان بسته است نمی‌توانند از عدالت و انصاف صحبت کنند. ۲۵ سال و ۳ ماه تحمیل انزوا به وضوح این واقعیت را برجسته کرد. در عین حال، انزوای تحمیلی فعلی اعلام کرد که بر اساس مصالح حکومت، قانون اساسی قابل تغییر است. اما در مقابل این بی‌قانونی نهادهای مرتبط سکوت اختیار می‌کنند. سی‌پی‌تی که ظاهراً این وضعیت را رصد می‌کند، در چند وقت اخیر با مواضع خود نشان داده است که خود را در دست اشغال‌گری ترکیه رها کرده است.

ده‌ها قیام علیه اشغالگرانی که می‌خواستند کوردستان را استعمار کنند، روی داد. برای سرکوب این قیام‌ها، مقامات صدها روستا را به آتش کشیدند، قتل‌عام کردند و رهبران مردم را کشتند. قبری از سیمان درست کردند و روی آن نوشتند' کوردستان خیالی اینجا مدفون است.' اما با آمدن رهبر آپو سرنوشت این قبر تغییر کرد و مردم از خواب مرگ بیدار شدند. دیگر میهن بی‌صاحب نبود و صحت سخنی که می‌گوید «مکان بی‌صاحب جایگاه گرگهاست» درهم شکسته شد.

با تأسیس حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، همه دولت‌های حاکم متوجه خطر ایجاد شده علیه نظام مدرنیته سرمایه‌داری خود شدند. بنابراین وارد حرکات، جلسات و برنامه‌ریزی شدند. در نتیجه تصمیم به انجام یک توطئه بین‌المللی گرفتند. در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ رهبر آپو دستگیر و به جزیره امرالی منتقل شد.

بنیانگذار اندیشه مدرنیته دموکراتیک که امروزه به بدیل اصلی در کل جهان تبدیل شده است، ۲۵ سال و ۳ ماه است که در نظام انزوای تحمیلی در امرالی به سر می‌برد. کشورهای اشغالگر فکر می‌کردند که می‌توانند اراده میلیون‌ها نفر را در یک سلول تسخیر کنند. این ۲۵ سال و ۳ ماه، شکست و سقوط آنها را نشان داد. یک بار دیگر جهانی بودن ایده رهبر آپو این واقعیت را تضمین کرد که امروز به مانیفست مبارزه در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. علاوه بر این، رهبر آپو را به عنوان رهبر خود پذیرفتند و برای آزادی جسمانی او گام برداشتند و کمپین به راه انداختند.

رهبر آپو امروز در همه جا حضور دارد

 رهبر آپو با مقاومت خود و مبارزه‌ای که در امرالی انجام می‌دهد، تمام پروژه‌های دولت‌ها برای طراحی خاورمیانه را باطل کرده است. اکنون حاکمان می‌دانند که هر حرفی که از زبان رهبر آپو بیرون می‌آید می‌تواند دستور کار کلی جهان را تغییر دهد. برای جلوگیری از این امر، هیچ ملاقاتی مجاز نیست. اما حتی اگر نیروهای توطئه‌گر بخواهند چشم و گوش خود را بر صدای برآمده در همه جا ببندند، نمی‌توانند از واقعیت کنونی فرار کنند. امروز رهبر آپو در همه جا حضور دارد. بر این اساس دولت فاشیستی ترکیه و تمامی نیروهای سرمایه‌داری هر روز یک سری برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها انزوای مطلق را تحمیل می‌کنند و رهبر آپو را به عنوان یک گروگان مطلق نگه می‌دارند. در واقع آنها در طول فرآیند جداسازی و انزوای تحمیلی و بسیاری چیزها را آزمایش کردند، گفتند اگر آب را خشک کنند کل ماهی‌ها را خفه می‌کنند. یعنی تصور می‌کردند که اگر سخنان رهبر آپو از امرالی بیرون نیاید، ممکن است گریلاهای آزادی حذف شوند و مردم امیدشان را از دست بدهند. اما خود رهبر آپو دقیق‌ترین ارزیابی را در این مورد انجام داد و گفت: «هرجا دفاعیات من باشد، من آنجا خواهم بود». بنابراین رهبر آپو در همه جا حضور دارد و به تصویر و نقشه راه همه تبدیل شده است. اما اشغالگران این واقعیت را به راحتی نمی‌پذیرند، به همین دلیل است که در ۳ سال و ۲ ماه گذشته اجازه نمی‌دهند اطلاعاتی از رهبر آپو گرفته شود. اما همه باید از این وضعیت آگاه باشند و فریب نخورند. درست است که ۳ سال و ۲ ماه است که هیچ اطلاعی دریافت نشده و انزوای تحمیل روز به روز شدیدتر می‌شود، اما این فقط مربوط به این سه سال نیست. در واقع ۲۵ سال و ۳ ماه انزوا تحمیل شده است. آنها با این انزوای تحمیلی می‌خواهند انتقام شکست نقشه‌هایشان در سال ۱۹۲۵ را که صد سال است ادامه دارد، بگیرند. بنابراین بدون توقف برنامه‌ریزی می‌کنند.

 

مانند سیلی به صورت اشغالگران می‌خورند

 

در برابر این نظام انزوا و توطئه بین‌المللی از گریلاهای آزادی‌بخش گرفته تا مردم کورد و مبارزان آزادی، بدن خود را تبدیل به بمب آتش کردند و خود را در دل دشمن سوزاندند. به این ترتیب با بدن خود حلقه‌ای از آتش دور رهبر آپو درست کردند تا کسی نزدیک نشود. این وضعیت در هیچ دوره‌ای از تاریخ دیده نشد، این اتفاقات برای اولین بار در کوردستان تجربه شد. شعار «شما نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید» با حروف طلایی در تاریخ بشریت نوشته شده است. بر آن میراث، جنگ روزانه گریلاها، موضع‌گیری مردم قیام‌گر و حمایت میلیون‌ها انسان آزادیخواه، مانند سیلی بر چهره اشغالگران می‌خورد.