منطقه‌ای جدید برای رانت‌جویی در دریاچه وان

خط ساحلی بین اسکله وان و قلعه وان به سرعت توسط قیوم شهرداری غصب‌شده کلانشهر وان پر می‌شود و به منطقه‌ای برای رانت‌جویی تبدیل می‌شود.

آ.ک.پ که تمام مناطق طبیعی وان و اطراف آن را ویران کرد و آن را به عرصه‌ی رانت‌جویی تبدیل کرد، اکنون دریاچه وان را مورد هدف قرار داده است. با دروغ اینکه "ما سواحل دریاچه وان را از لجن پاک می‌کنیم" به خاکریزی و پرکردن این منطقه می‌پردازد. نیزارهای ساحل که زیستگاه هزاران موجود زنده است، با قلوه سنگ و آوارهای بتونی پر می‌کند و بدین شکل حیات طبیعی را از بین می‌برد.

دریاچه وان پس از تصرف و تصاحب شهرداری‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) توسط قیوم‌ها به عرصه‌ی رانت‌جویی آ.ک.پ و حامیان آن تبدیل شده است. با انتصاب قیوم‌ها به شهرداری‌های ایپک‌یولو، اردیش (ارجیش)، توشبا و آرتمیت (ادرمیت) وان، خط ساحلی دریاچه وان تقریباً به منطقه‌ای بتنی تبدیل شد و به آ.ک.پ و حامیان آن اهدا شد. سواحل اردیش، آرتمیت، توشبا وَستان (گَواش) در اطراف دریاچه تحت اشغال و تصرف نهادهای عمومی قرار گرفته است. دسترسی عموم به این مناطق اکیدا ممنوع شده است. فرودگاه فرید مَلَن شهر وان ، موسسه‌ی امورات آب دولتی، تأسیسات، کمپ‌ها و استراحتگاه‌های متعلق به اداره آموزش ملی، ویلای تابستانی فرمانداری ادرمیت شهر وان، خانه ارتش و کازینو ادرمیت و ده‌ها پاسگاه و تأسیسات سربازی و انتظامی وجود دارد. همچنین در ساحل اردیش به طول ۱۲ کیلومتر، ده‌ها مکان مانند کافه، رستوران و هتل ساخته شده توسط قیوم وجود دارد.

حیات طبیعی نابود ساخته شد

آ.ک.پ که ساحل دریاچه وان را اشغال کرده و آن را در اختیار حامیان خود قرار داده است، اکنون در تلاش است تا مناطق باقی مانده را به عرصه‌ای برای رانت‌خواری تبدیل کند. خط ساحلی بین اسکله وان و قلعه وان، واقع بین ایپک‌یولو و توشبا که مناطق مرکزی شهر وان هستند، به سرعت توسط شهرداری قیوم کلانشهر وان خاکریزی می‌شود و به یک عرصه‌ی رانت‌جویی تبدیل می‌شود. این خاکریزی و پرکردن سواحل مذکور با این دروغ قیوم شهرداری وان اینکه «در حال پاکسازی سواحل دریاچه وان از لجن هستیم» انجام می‌شود. نیزارهای ساحل که زیستگاه هزاران موجود زنده است، با قلوه سنگ و آوارهای بتونی پر می‌کند و بدین شکل حیات طبیعی را از بین می‌برد. کافه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و ویلاها در این مناطق ساخته می‌شود و به حامیان آنها اهدا می‌شود. برای اشغال و تصرف این مناطق یک کار سریع توسط قیوم در حال انجام است. تحت عنوان پاکسازی ساحل، تقریبا هر روز ده‌ها کامیون آوار بتونی و قلوه سنگ به ساحل ریخته می‌شود.