اعتراضات جمعه‌ای مردم زاهدان بی‌وقفه ادامه دارد

مردم زاهدان جمعه‌ی دیروز نیز همانند همه‌ی جمعه‌ها با سردادن شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «خامنه‌ای حیا کن/ مملکت و رها کن» تظاهرات کردند.

تظاهرات مردم زاهدان که با شروع قیام‌های سراسری در روژهلات کوردستان و ایران تحت شعار "ژن، ژیان، ئازادی" همه جمعه بدون وقفه ادامه داشته است.

در تصاویری منتشرشده در رسانه‌های مجازی، در جریان تظاهرات دیروز نیز انتظامات مسجد مکی مانند جمعه گذشته تلاش کرد جلوی سر داده شدن برخی شعارها را بگیرد. وقتی مولوی عبدالله از مسئولان انتظامات مکی از مردم خواست شعار «سلطنت ولایت یکصد سال جنایت» را تکرار نکنند، ناآرامی در میان مردم و انتظامات اتفاق افتاد. تلاش انتظامات مسجد مکی برای کنترل شعارها جلب توجه کرد.

مردم زاهدان در حین تظاهرات شعارهای، «بسیجی جیره‌خور / آخرشه خوب بخور»، «برای مرگ حاضرم مثل شهید یاسرم»

و «قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان» سردادند.

مردم بلوچ، اعلام می‌کنند که نه ترسی از مرگ دارند و نه تا پیروزی از مقاومت دست خواهند کشید.

در برخی از تصاویر از تظاهرات زاهدان که هفته‌هاست علیرغم همه تهدیدها و سرکوبها و قتل‌عام‌ها ادامه دارد، فریادهای «آزادی آزادی آزادی»، «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» و «مرگ بر بسیجی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر حکومت بچه‌کش» به گوش می‌رسد.

در این میان آزادی‌خواهان بلوچ همچنان شعار «سکوت تو یعنی حمایت از ظلم و ظالم»، است را سردادند.

از دیگر شعارهای سرداده شده، از جمله:

 «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران»

«قسم  به خون یاران، ایستادهایم تا پایان»

 «جمهوری اعدامی نمیخواهیم» «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه»

 «خامنهای حیا کن، مملکتو رها کن»، «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی»، «برادر شهیدم، خونتو پس میگیرم»، «میمیریم ذلت نمیپذیریم»، «سلطنت ولایت، یکصد سال جنایت»

«با قاتلان فرزندانمان مصالحه نکنید»

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد».