۱۴امین روز از مقاومت ساکنین مخمور در برابر محاصره

ساکنین مخمور ۱۴ روز است که در برابر تلاش‌های ارتش عراق برای محاصره کمپ مقاومت می‌کنند.

ارتش عراق از ۲۰ می تلاش می‌کند کمپ پناهندگان مخمور را با سیم‌خاردارها و برج‌ها محاصره کند.

در برابر تلاش برای محاصره، ۱۴ روز است که ساکنین مخمور شبانه روز در مقاومتی بی‌وقفه به سر می‌برند.

طی دو هفته گذشته، ارتش عراق بارها با حفر خندق در اطراف کمپ و تلاش برای ورود به کمپ، سعی در تکمیل محاصره داشته است. اما هر بار با مقاومت مصمم اهالی کمپ مواجه می‌شد.

ساکنین مخمور می‌گویند که سال‌هاست تحت تحریم پ.د.ک به سر می‌برند و اجازه نمی‌دهند کمپ به زندان تبدیل شود.

ساکنین مخمور که خواهان اجرای قانون بین‌المللی پناهندگان هستند، از دولت عراق می‌خواهند که تسلیم فشارهای دولت ترکیه نشود.

جلسات زیادی بین نمایندگان کمپ و عراق برگزار شد. سازمان ملل نیز پس از سال‌ها برای اولین بار به کمپ آمد و گفت و گو کرد. وعده‌هایی مبنی بر توقف محاصره که به اهالی کمپ داده بودند تاکنون عملی نشده است.